Mye nedbør kan gi flom i småelver

Det er ventet store nedbørsmengder på deler av Sørlandet og Østlandet søndag. Kombinert med mye vann i bakken, kan dette føre til flom i små og mellomstore vassdrag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler raskt økende vannføring i mange vassdrag mellom Vest-Agder og Hedmark, men sier vannføringen ikke er ventet å nå nivået for femårsflom i de store vassdragene.

NVE minner likevel om at lokalt mye nedbør kan føre til oversvømmelser og at tettbygde strøk er spesielt utsatte.

Kombinasjonen av intens nedbør og mye vann i bakken gir også økt fare for jordskred, særlig i bratte skråninger og langs elver og bekker med stor vannføring. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2