Mulla Krekar dømt for trusler – frifunnet for terror

Mulla Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler. Han er frifunnet for oppfordring til terror.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt torsdag. Krekar ble frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører.

Krekar blir dømt for det retten omtaler som «alvorlige drapstrusler». Truslene han er dømt for, var rettet mot tre kurdere og Erna Solberg (H). Krekars forsvarer har ment at Krekar har blitt provosert av kurdernes handlinger, og at handlingene hans dermed var berettiget.

Retten skriver i dommen at de ikke kan se at det at mulla Krekar har følt seg provosert, kan tillegges vekt i formildende retning.

I dommen står det blant annet at retten ikke betviler at mulla Krekar har følt seg alvorlig krenket av de fornærmedes handlinger, og at de ut fra mulla Krekars religiøse ståsted fortjener en streng straff. Imidlertid kan ikke hans harme, slik lagmannsretten ser det, anses som berettiget i lovens forstand når man ser de krenkelsene han mener å ha vært utsatt for opp mot de alvorlige truslene mot de fire.

De fornærmede har etter lagmannsrettens oppfatning opptrådt innenfor ytringsfrihetens grenser gjennom sine handlinger, mens mulla Krekar på sin side klart har overskredet disse grensene. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2