KAN STOPPE STREIKEN: Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen fra sist det ble tvungen lønnsnemnd i en arbeidskonflikt, da i luftfarten. Foto: Javad Parsa/NTB
KAN STOPPE STREIKEN: Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen fra sist det ble tvungen lønnsnemnd i en arbeidskonflikt, da i luftfarten. Foto: Javad Parsa/NTB

Mjøs Persen om tvungen lønnsnemnd: – Partene sitter på nøkkelen

Arbeids- og inkluderingsministeren peker fortsatt på KS og lærerorganisasjonene for å finne en løsning på den rekordlange streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har nå innkalt partene til møte, får TV 2 bekreftet. Det var Aftenposten som først meldte om møtet.

Det er likevel Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitt anliggende å formelt gripe inn streiken og avgjør at det blir tvungen lønnsnemnd.

Lærerstreiken har nå vart i over 100 dager.

– Partenes ansvar

Men Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er fortsatt tilbakeholden med å snakke om tvungen lønnsnemnd.

– Det er partene sitt ansvar at det er en konflikt og deres ansvar å løse den opp.

– Hva skal til for at du griper inn med tvungen lønnsnemnd?

– Det er partenes ansvar å gjennomføre konflikten, og gjennomføre den på en mest mulig skånsom måte spesielt for sårbare elever. Det er deres ansvar å finne en løsning på den konflikten, sier Mjøs Persen.

Hun understreker at hun følger konsekvensene av streiken tett, og fra de andre fagdepartementene.

– Så du har ingen umiddelbare planer om å gripe inn?

– Det er partenes ansvar for å løse opp denne konflikten, og det er fortsatt partene som sitter med nøkkelen her, gjentar Mjøs Persen.

– Kan streiken pågå helt til høstferien uten at det får store samfunnsmessige konsekvenser?

– Det vil jeg ikke spekulere i, svarer Mjøs Persen.

Trappes ytterligere opp

Fredag ble det klart lærerstreiken trappes opp ytterligere.

Utdanningsforbundet tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed vil antall lærere i streik øke til rundt 8.450.

Det er lærere i Drammen som denne gangen først og fremst omfattes av streikeuttaket.

– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

  • To nye, videregående skoler i Drammen blir da rammet. Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole har til sammen rundt 2000 elever. Dermed øker antallet berørte kommuner fra 25 til 26.
  • Ungdomsskolen Langnes og barneskolen Storelva i Tromsø er også nye. Her går det rundt 800 elever til sammen.
  • Det går 133 000 elever på skolene som er berørt av streiken, viser TV 2s beregning.

Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.

Dette betyr at myndighetene griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd.

Det er bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen («vitale samfunnsinteresser»).