Slankemedisin:

Mistenker alvorlige bivirkninger

Etter at overvektige islendinger på slankemedisin begynte å varsle om selvmordstanker og selvskading, ble det slått alarm i Europa. Produsenten avviser en sammenheng.

STORT PROBLEM: Overvekt og fedme er et stort problem på verdensbasis. I Norge anslår man at en million nordmenn sliter med overvekt. Illustrasjonsfoto: Mark Lennihan / AP
STORT PROBLEM: Overvekt og fedme er et stort problem på verdensbasis. I Norge anslår man at en million nordmenn sliter med overvekt. Illustrasjonsfoto: Mark Lennihan / AP

Etterspørselen etter slankemedisiner som Ozempic, Wegovy og Saxenda har vært enorm i Norge, særlig det siste drøye året.

Nå foreligger det mistanke om at alvorlige bivirkninger kan knyttes til bruken av slankemedisinene.

Produsenten avviser sammenhengen. Les hele deres tilsvar lengre ned i saken.

Selvmordstanker

I desember i fjor mottok islandske helsemyndigheter den første meldingen om at en pasient som gikk på slankemedisiner hadde opplevd alvorlige bivirkninger som selvmordstanker og selvskading.

Dette er ikke bivirkninger som er listet opp på disse medikamentene fra før.

– Totalt har vi mottatt tre meldinger om disse bivirkningene, sier direktør i det islandske legemiddelverket, Rúna Hauksdóttir Hvannberg til TV 2.

VARSLET: Direktør i det islandske legemiddelverket, Rúna Hauksdóttir Hvannberg. Foto: Icelandic Medicines Agency
VARSLET: Direktør i det islandske legemiddelverket, Rúna Hauksdóttir Hvannberg. Foto: Icelandic Medicines Agency

Også i Norge

Overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, sier at de også i Norge har mottatt meldinger om alvorlige bivirkninger knyttet til bruken av slankemedisinen Saxenda.

– Det er få, og snakk om mindre enn fem, sier han til TV 2.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

– Skilte seg ut

Legemiddelverket på Island oppfattet meldingene som såpass alvorlige, at de bestemte seg for å varsle det Europeiske legemiddelverket (EMA). Dette ble gjort i april.

– Bivirkningene skilte seg ut fra det vi tidligere har sett fra disse medikamentene og det som har kommet frem i kliniske studier, sier direktøren videre.

På bakgrunn av meldingene fra Island, bestemte EMA seg for å sette i gang undersøkelser for å finne ut om de alvorlige bivirkningene kan knyttes til bruk av slankemedisinene Ozempic, Wegovy og Saxenda.

ØKT KRAFTIG: Bruken av slankemedisin har økt kraftig i Norge, særlig det siste året. Foto: Frederik Ringnes / NTB
ØKT KRAFTIG: Bruken av slankemedisin har økt kraftig i Norge, særlig det siste året. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Disse medisinene brukes bredt, med over 20 millioner pasienter på verdensbasis. Det er ikke klart hvorvidt de alvorlige bivirkningene kan kobles til medisinene, eller om det er andre underliggende faktorer, skrev EMA i en pressemelding tidligere i juli.

Direktøren i det islandske legemiddelverket sier at de ikke har gjort seg noen tanker om at de var det første landet til å varsle.

– Vi varsler fordi vi er en del av et europeisk samarbeid, som jobber for å gjøre medisiner tryggest mulig for folk, sier hun.

170 meldinger

Totalt har det Europeiske legemiddelverket mottatt drøyt 170 meldinger om disse bivirkningene.

TV 2 har vært i kontakt med EMA, og stilt dem flere spørsmål.

Kommunikasjonsrådgiver Alessandro Faia skriver i en e-post at de ikke har ytterligere kommentarer, og viser til pressemeldingen fra 11. juli.

MELDINGER: I Norge har Legemiddelverket mottatt noen få meldinger fra overvektige som har opplevd selvmordstanker og selvskading etter bruk av slankemedisinen Saxenda. Foto: Jim Vondruska / Reuters
MELDINGER: I Norge har Legemiddelverket mottatt noen få meldinger fra overvektige som har opplevd selvmordstanker og selvskading etter bruk av slankemedisinen Saxenda. Foto: Jim Vondruska / Reuters

Hortemo i Legemiddelverket forklarer at midlene semaglutid og luraglutid, som brukes i disse slankemedisinene, virker på belønningssystemene i hjernen. Blant annet påvirker midlene matlyst og metthetsfølelsen.

– Jeg tenker at det er naturlig at EMA ser nøye på dette. Ut ifra virkemåten til disse medisinene er det ikke helt usannsynlig at man kan oppleve slike bivirkninger, sier Hortemo.

FØLGER MED: Sigurd Hortemo, overlege i Statens Legemiddelverk sier at de vil følge nøye med på utviklingen. Foto: Kristin Grønning / TV 2
FØLGER MED: Sigurd Hortemo, overlege i Statens Legemiddelverk sier at de vil følge nøye med på utviklingen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vil ta tid

Legemiddelverket ber nå pasienter og helsepersonell om å melde fra, dersom de opplever bivirkninger.

Særlig om man får bivirkninger som ikke allerede er oppført i pakningsvedlegget.

– Vi behandler meldingene som kommer, og sender dem også videre til EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO), sier Hortemo.

Overlegen mener det er viktig å huske at bivirkninger meldes på mistanke.

STOR ETTERSPØRSEL: Apotekene melder om enorm etterspørsel etter slankemedisiner som Saxenda og Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2
STOR ETTERSPØRSEL: Apotekene melder om enorm etterspørsel etter slankemedisiner som Saxenda og Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er foreløpig ikke fastslått en sammenheng. Og EMA har sagt at det vil ta tid, sier Hortemo.

Han ber samtidig norske brukere om å puste med magen.

– Ha tett kontakt med legen, og sifra om du opplever depresjon og tanker om selvskading.

EMA tar sikte på å konkludere i sine undersøkelser i november.

Avviser sammenheng

Både Saxenda, Ozempic og Wegovy produseres av den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk.

Marked- og kommunikasjonssjef Tor Frostelid sier til TV 2 at de tar alle rapporter om bivirkninger meget alvorlig.

– Sikkerhetsdata innhentet fra store kliniske studieprogram og data innhentet etter at legemidlet er markedsført, har ikke vist noen årsakssammenheng mellom disse legemidlene og selvmord eller tanker om selvskading, sier Frostelid.

TAS PÅ ALVOR: Marked- og kommunikasjonssjef i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid understreker at pasientsikkerhet har høyeste prioritet. Foto: Novo Nordisk
TAS PÅ ALVOR: Marked- og kommunikasjonssjef i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid understreker at pasientsikkerhet har høyeste prioritet. Foto: Novo Nordisk

Han understreker at de i likhet med EMA, kontinuerlig overvåker sikkerheten til legemidlene.

– Novo Nordisk er fortsatt trygg på nytte/risiko-profilen for disse legemidlene, sier Frostelid.

Ingen tiltak

Verken Norge eller Island har iverksatt noen tiltak som følger av rapportene om disse bivirkningene.

Dersom det skulle vise seg at bivirkningene kan knyttes til bruken av slankemedisinene, vil bivirkningene bli listet opp i pakningsvedlegget.

– Vil det kunne få noen konsekvenser for bruken?

– Det vil være opp til leger og pasienter og vurdere sammen.