Mistanke om svindel med tørrfisk utløste aksjon

Mistanke om at flere eksportører har svindlet med tørrfisk førte til en samlet aksjon mot eksportører i Hordaland, Oslo og Nordland onsdag.

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim mistenker at flere eksportører bevisst har deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria. Onsdag gikk de til samlet aksjon mot svindlerne.

Kontrolletatene har gjennom tett samarbeid gjennomført analyser av utførselen av tørrfisk tilbake til sommeren 2007. På bakgrunn av funn er det mistanke om at et betydelig kvanta tørrfisk er feildeklarert.

To eksportører er allerede anmeldt til Økokrim for lignende forhold.

I den ene saken mener Tollvesenet at eksportøren kan ha bidratt til å unndra 4,9 millioner i tollinntekter for Nigeria. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2