PÅ VENT: Svenskene stanser ulvejakten inntil videre. (Foto: Oregon Department of Fish and Wildlife, © JB JN**NY**)
PÅ VENT: Svenskene stanser ulvejakten inntil videre. (Foto: Oregon Department of Fish and Wildlife, © JB JN**NY**)

Mistanke om illegal ulvejakt

Rovdata, som overvåker ulvebestanden i Norge, har mistanke om omfattende illegal ulvejakt.

Overvåkingen av ulv viser at nesten halvparten av de norske alfadyrene, foreldreparene, er blitt borte det siste året. Det kommer fram i en fersk rapport Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Foreldreparene holder vanligvis sammen livet ut, og forlater normalt ikke et etablert revir. Vi ser ikke annen rimelig forklaring på det kraftige svinnet enn illegal jakt, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

I fjor vinter ble det registrert 23 voksne, stasjonære og revirhevdende ulver i ulvesonen i Norge. Bare 11 av dem ble dokumentert i live i vinter. Ti er forsvunnet, mens det er uklart om de to siste fortsatt er til stede.

DNA-analyser

Rovdata bruker også DNA-analyser fra hår og ekskrementer i overvåkingen av ulv i Norge. DNA-analysene styrker mistanken om omfattende illegal jakt.

– Dersom alfadyrene hadde vandret til et nytt revir, ville vi derfor funnet spor av dem andre plasser. Det har vi ikke gjort. Det mest sannsynlige er at de er blitt avlivet, sier Kjørstad.

Ingen fellingstillatelser

Ulveforsker Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen ved Høgskolen i Hedmark, mener også ulovlig jakt er den mest sannsynlige forklaringen.

– Det er mindre enn 5 prosent sannsynlig at en voksen og veletablert ulv forlater reviret sitt og vandrer ut. Det er ikke gitt noen fellingstillatelser på ulv i ulvesonen. Dermed går mistanken i retning omfattende illegal avliving, sier han.

Uten innvandring av ulv fra Sverige ville bestanden på norsk side neppe klart å holde seg stabil, sier Wabakken.

– Den ulovlige jakten har økt markert etter opprettingen av ulvesonen i 2004. Rovdyrpolitikken er ikke formidlet slik at folk forstår den. Dette er en stor utfordring for politikere og forvaltning, sier Wabakken.

Stabilt i Skandinavia

Rapporten fra Høgskolen i Hedmark viser at det er omtrent like mange ulver i Skandinavia i år som i fjor. I vinter ble det registrert mellom 258 og 329 ulver i Skandinavia. Vinteren før var ulvebestanden på mellom 286 og 335 ulver.

Det var samtidig en liten nedgang i tallet på helnorske ulver fra i fjor til i år, fra 33-35 til 28-29 ulver. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2