Misbruker boplikten

En rekke hus som egentlig har boplikt, står i realiteten tomme mesteparten av året. Resultatet er at fastboende ikke har råd til å kjøpe egne hus.

hytte pipe boplikt hus (Foto: TV 2)
hytte pipe boplikt hus (Foto: TV 2)

Årsaken til fenomenet er at et bolighus i nærheten av skibakkene vanligvis er langt billigere å kjøpe enn en hytte. Men når ingen sjekker at boplikten overholdes, presses prisene opp også for helårsboligene. Geilo er ett av stedene som sliter med problemet. - For dyrt - Vi ville aller helst eid. Men boplikten som er på Geilo i dag, fører til at prisene stiger og det blir for høye priser for oss, sier innflytter Tor Hagen. Han bor fast på G

Mer innhold fra TV 2