STORT PROBLEM: En av fire middelaldrende menn og en av fem middelaldrende kvinner sliter med fedme i Norge. Foto: NTB
STORT PROBLEM: En av fire middelaldrende menn og en av fem middelaldrende kvinner sliter med fedme i Norge. Foto: NTB

«Mirakelmedisin» tilgjengelig i Norge: – Løser på ingen måte problemet

Slankemedisinen har blitt revet ut av hyllene i USA. Nå er den omsider tilgjengelig i Norge, men ikke alle er like positive.

Fra og med 2. januar kan nordmenn få forskrevet slankemedisinen Wegovy til behandling av overvekt.

Det bekrefter produsenten Novo Nordisk til TV 2.

Studier viser at omtrent en tredjedel av de som har brukt Wegovy har opplevd en vektreduksjon på 20 prosent eller mer.

– Dette regnes som en revolusjon for fedmebehandling, sa overlege Samira Lekhal ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst til TV 2 før jul.

HØY PRODUKSJON: Produsenten bak Wegovy har jobbet på spreng for å produsere opp nok medisin til å møte den voldsomme etterspørselen. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk
HØY PRODUKSJON: Produsenten bak Wegovy har jobbet på spreng for å produsere opp nok medisin til å møte den voldsomme etterspørselen. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk

Enorm etterspørsel

Medisinen ble godkjent til bruk for behandling av overvekt av det Europeiske legemiddelverket for ett år siden, men på grunn av enorm etterspørsel i USA, har den ikke blitt tilgjengelig i Norge før nå.

Foreløpig er det kun Norge og Danmark, samt USA, som har tilgang til medisinen.

Selv om kliniske studier viser svært lovende resultater, er det ikke bare optimisme knyttet til behandlingen.

– Vårt førstevalg vil alltid være å gi gode råd om livsstilsendringer. Det å bruke medikamenter har alltid en risiko for bivirkninger, og det løser på ingen måte det egentlige problemet til hvorfor overvekt oppstår, sier Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Lettvint løsning?

Kvittum Tangen er opptatt av å formidle at dette er langt i fra en «quick fix».

HØY ETTERSPØRSEL: Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin tror Wegovy er en medisin mange har ventet på. Foto: Kristin Grønning / TV 2
HØY ETTERSPØRSEL: Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin tror Wegovy er en medisin mange har ventet på. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er viktig å få frem hva bivirkningene er, sånn at man kan dempe forventningene om at dette er en lettvint løsning, sier hun til TV 2.

Blant annet er kvalme, diaré, oppkast, luft i magen, slapphet, hårtap og gallesteinsanfall oppnevnt som vanlige bivirkninger. Det kommer frem i oversikten over bivirkninger i Felleskatalogen.

Til tross for dette, tror Kvittum Tangen at Wegovy er en medisin mange har ventet på at skal bli tilgjengelig i Norge, og at det vil være høy etterspørsel blant pasientene.

– Dette blir fort kjent, og vekt har alltid vært noe som veldig mange er opptatt av. Man er fortsatt sånn at om man kan finne en lettvint løsning for å gå ned i vekt, så er man interessert i det, sier hun.

– Nytt verktøy

Ifølge produsenten bak Wegovy, er medisinen godkjent for voksne med fedme, som vil si personer med en BMI over 30, og for overvektige med BMI over 27 som har minst én vektrelatert sykdom, for eksempel diabetes type 2.

– Tenker dere at det er utelukkende positivt at dere tilbyr en medisin for slanking?

– Wegovy er et nytt verktøy som kan benyttes i behandling av fedme og sykelig overvekt. Vi vil likevel understreke at bruk av dette legemidlet ikke representerer noen «quick fix» i behandling av fedme, sier pressekontakt Tor Egil Frostelid.

KREVENDE: Norske leger ønsker seg klarere retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til stadig nye medikamenter til bruk for behandling av overvekt. Foto: Dominic Lipinski / Pa Photos
KREVENDE: Norske leger ønsker seg klarere retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til stadig nye medikamenter til bruk for behandling av overvekt. Foto: Dominic Lipinski / Pa Photos

Han påpeker at livsstilsendringer i form av redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet, skal være en del av behandlingsopplegget.

– Veldig kostbart

I første omgang er Wegovy kun tilgjengelig på hvit resept. Det vil si at norske pasienter må betale for medisinen selv.

Prisen varierer fra 1700 til 2775 kroner, avhengig av hvor stor styrke man kjøper. Medisinen skal tas én gang i uka, og det er lagt opp til at man gradvis øker styrken.

– Det er veldig kostbart, sier Kvittum Tangen i Legeforeningen.

– Før dette eventuelt blir godkjent på blå resept for alle, må man gjøre en større gjennomgang hvor man vurderer nytte versus risiko. Da vil også kostnad spille inn, sier hun.

Potensielt kan Wegovy være aktuelt for en stor andel nordmenn.

– Av den middelaldrende befolkningen så har en av fire menn og en av fem kvinner en BMI over 30. Så det vil være en veldig stor kostnad.

Etterlyser retningslinjer

Wegovy føyer seg inn i rekken over nye medikamenter som kan brukes for behandling av fedme og overvekt.

– Vi som fastleger trenger tydeligere retningslinjer for hvordan overvekt skal behandles, hvor man også tar hensyn til de nye medikamentene, sier Kvittum Tangen, og legger til:

– Dette er et nytt verktøy for legene, og pasientene vil være pågående. Det å kunne ha litt tydeligere retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til det, ville vært nyttig.

Helsedirektoratet sier til TV 2 at gjeldende retningslinje for overvekt hos voksne omhandler medikamenter, og det vil også neste utgave gjøre.

Endring av livsstil

Seniorrrådgiver Henriette Øien forstår imidlertid at legene synes det er utfordrende.

– Her bør de i større grad vektlegge å motivere til endring av levevaner og henvise pasienten videre til frisklivssentral hvor personer med helseutfordringer kan få hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet og kostomlegging. Det gjelder også dersom pasienten får vektreduserende legemiddel, sier seniorrådgiver Henriette Øien.

TV 2 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at pasienter med svært alvorlig fedme og en BMI over 40 kunne søke om individuell refusjon.

Statens legemiddelverk presiserer til TV 2 at dette ikke vil være mulig før de har fattet et vedtak om refusjon.