Mer tvang mot psykisk syke

Bruk av tvangsvirkemidler som remmer, belter, legemidler, holding og isolasjon i psykiatrien her i landet økte med 20 prosent fra 2001 til 2007. Sørlandet sykehus topper statistikken.

Stikk i strid med politiske løfter viser ferske tall at bruk av tvang mot psykisk syke bare fortsetter å øke. Det kommer fram i en fersk rapport fra SINTEF.

I rapporten kommer det blant annet fram at den samlede bruken av tvangsmidler (antall ganger) økte fra 2001 til 2007. Totalt ble tvang brukt overfor mer enn 1.200 pasienter i 2007, skriver Aftenposten.

Bruk av belter og remmer har økt i samme periode. Mer enn 4.000 ganger i 2007 ble en psykisk syk bundet fast på denne måten. Til sammen var det rundt 1.000 pasienter som ble utsatt for dette, og pasientene har ligget i remmer eller belte i til sammen 3.400 timer.

Endringene i pasientsammensetningen ved psykiatriske avdelinger kan være noe av forklaringen på økningen.

- Vi har fått flere pasienter med samtidig psykiske lidelser og rusproblemer, i tillegg til flere rusutløste psykoser. Dette er en økende utfordring, sier divisjonsdirektør Ellinor Major i Helsedirektoratet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2