Mener video beviser vold mot politiet: Nekter å dele den

Politiet vil ikke gi ut en video de mener beviser Andrej Medvedevs vold mot politiet. Tingrettsdommeren mener videoen ikke viser noe vold, mens politimannen som var der kaller det et «rekespark».

KRITISERER POLITIET: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medevedev (26) og hans forsvarer, advokat Brynjulf Risnes. Foto: Gorm Kallestad / NTB
KRITISERER POLITIET: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medevedev (26) og hans forsvarer, advokat Brynjulf Risnes. Foto: Gorm Kallestad / NTB

22. februar 2022: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (26) ligger på magen i cellerommet på en politibil når de ankommer sentralarresten cirka klokken 05.00.

Armene hans er festet i håndjern bak på ryggen, mens bena er bundet med lastestropper både over og under knærne.

Politiet mener at han var voldelig mot dem da han lå i denne stillingen, og vil dømme ham til 18 dagers ubetinget fengsel.

TILTALT: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (26) risikerer 18 dager i fengsel for vold mot politiet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
TILTALT: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (26) risikerer 18 dager i fengsel for vold mot politiet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Helt konkret mener de at han forsøkte å sparke dem idet de skulle løfte ham ut.

Tirsdag møtte russeren i retten, tiltalt for ordensforstyrrelse, bæring av våpen og vold mot politiet. Han erkjenner de to første forholdene.

For å bevise den påståtte volden, viste aktor frem en video.

Måtte spilles av flere ganger

– Jeg ser ingen tegn til vold her. Kan du spille av videoen på nytt og påpeke hva du mener er straffbart her?

Det sa tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech til politiadvokat Vegard Gjertsen etter å ha sett overvåkningsvideoen fra sentralarresten.

Deretter ble videoen spilt av et par ganger til.

SAL 207: Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech (i midten) administrerte hovedforhandlingen mot Andrej Medvedev tirsdag 25. april. Foto: Gwladys Fouche / Reuters
SAL 207: Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech (i midten) administrerte hovedforhandlingen mot Andrej Medvedev tirsdag 25. april. Foto: Gwladys Fouche / Reuters

– Den viser ikke noe helt klart spark, det kan jeg være enig i. Det man derimot ser, er at de som står rundt får en reaksjon. De hopper litt og beveger seg nærmere, sa aktor i sin prosedyre.

Politibetjenten som pågrep Medvedev var det eneste vitnet som forklarte seg om denne hendelsen for retten.

– Beina hans hadde lastestropp over knærne og anklene, så han hadde jo et begrenset bevegelsesrom. Det var et slags rekespark. Ikke det mest kraftfulle, sa politimannen.

Vil ikke vise frem beviset sitt

TV 2 har bedt Oslo politidistrikt om å få den aktuelle videoen.

Det er ikke uvanlig at bilder og videoer som legges frem i retten blir gitt til pressen etter at de er presentert for retten. I dette tilfellet ønsker også Medvedev og hans advokat at opptaket deles, noe politiet er klar over.

Aktor Vegard Gjertsen vil imidlertid ikke gi TV 2 tilgang til opptaket.

Han begrunner det med tre ting:

  • Videoen synes ikke i seg selv å være av offentlig interesse.
  • Det vil kreve en del arbeid å sladde ansiktene til tjenestepersonene og registreringsnummeret på en sivil politibil.
  • Politiet vil ikke risikere at dommerne i en eventuell ankeforhandling får se videoen på forhånd.
AKTOR: Politiadvokat Vegard Gjertsen har avslått TV 2s begjæring om å få utlevert den aktuelle videoen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
AKTOR: Politiadvokat Vegard Gjertsen har avslått TV 2s begjæring om å få utlevert den aktuelle videoen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Du kan lese hele begrunnelsen for hvorfor TV 2 ikke får utlevert videoen lenger ned i saken.

Politiet: – Bygger på en følelse

Da politimannen som pågrep Medvedev satt i vitneboksen, sa tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech at hun hadde behov for en nærmere beskrivelse av det påståtte voldsforsøket.

– Det er tatt ut tiltalte for en forsettlig overtredelse, så du må nesten forklare hvordan dette så ut for deg og dine kolleger. Jeg antar at dere mener han forsøkte å treffe dere?

– Ja, svarte politimannen på spørsmålet fra dommeren.

– Hva bygger du det på?

– Det blir litt vanskelig. Jeg tror det er en video av dette.

HADDE TOLK: Andrej Medvedev fikk hjelp av en tolk til å oversette det som skjedde i rettssalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
HADDE TOLK: Andrej Medvedev fikk hjelp av en tolk til å oversette det som skjedde i rettssalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Ja, den har vi sett og den viser ingen ting. Det er vel det korte svaret, sa tingrettsdommer Gjesdal Bech.

– Ja, riktig. Det bygger vel på en slags følelse, sa politimannen.

Medvedev mener at politiet forsøkte å løfte ham ut av politibilen etter håndjernet, og sier at dette påførte ham store smerter.

Det nekter politimannen for at skjedde.

Medvedev fortalte i retten at han spente hele kroppen og at smertene fra håndjernet kan ha ført til en ukontrollert bevegelse, som igjen kan ha blitt oppfattet som et spark.

– Det er vel helt naturlig for alle mennesker når man blir påført smerte, sa Medvedev.

Skar av ham klærne på cella

Selv om den antatte Wagner-avhopperen kom med kraftig kritikk av politiet, la han ikke skjul på at han er flau over oppførselen sin.

Han erkjenner straffskyld for ordensforstyrrelse og legger heller ikke skjul på at han hadde vært i en slåsskamp før politiet pågrep ham.

Han erkjenner også straffskyld for å ha båret et luftvåpen da han var på byen i mars, en liten måned etter hendelsen i sentralarresten.

Men at han forsøkte å skade politiet, nekter han blankt for.

Det TV 2 med sikkerhet kan si at videoen viser, er tre politibetjenter og fire eller fem arrestforvarere.

Videoen viser også at en av arrestforvarerne henter en rullestol som russeren etter hvert settes i.

Etter at Medvedev var blitt fraktet inn på cella i sentralarresten, ble det besluttet å skjære av ham alle klærne.

Advokat Brynjulf Risnes spurte politivitnet om hvorfor Medvedev måtte være naken på cella.

– Det er rutiner på huset. Det er sånn det er, svarte politibetjenten.

Politimannen jobber ikke i sentralarresten. Det var ikke han som fattet beslutningen om at klærne skulle av.

– Ny praksis i Oslo politidistrikt?

Tingrettsdommer Gjesdal Bech spurte også politimannen om hvorfor de bandt Medvedevs ben med lastestropper.

– Basert på generell erfaring om skade på tjenestepersoner ved en transport, så gjorde vi det. Personer som er utagerende viser gang på gang at når man kommer inn i et cellerom, så bruker de det de kan. Enten at de sparker mot politiet, i døra eller i celleveggen, sa politimannen.

– Var det noen konkrete utfall som gjorde at dere besluttet dette, spurte dommeren.

– Nei.

ASYLSØKER: Den antatte leiesoldaten Andrej Medvedev (26) har søkt asyl i Norge etter at han flyktet over grensen i januar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
ASYLSØKER: Den antatte leiesoldaten Andrej Medvedev (26) har søkt asyl i Norge etter at han flyktet over grensen i januar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Er dette ny praksis i Oslo politidistrikt eller var det noe dere gjorde der og da?

– Nei, dette er et HMS-tiltak som har vært lenge og som vi bruker mot utagerende personer. I mitt hodet så er det forsvarlig både for han og oss, sa politimannen.

Betjenten forklarte også at Medvedev hadde vært utagerende før han ble tatt med inn i bilen, men at han roet seg da de lukket døren og kjørte mot sentralarresten.

Medvedev: – Unødvendig

Da TV 2 muntlig henvendte seg til aktor og spurte om å få utlevert videoen, sa politiadvokat Vegard Gjertsen at politiet trolig ikke ville gi ut videoen av hensyn til tiltalte.

Medvedev og hans forsvarer har ingenting imot at TV 2 får den tilsendt og publiserer den, noe politiet er kjent med.

– Hva ser du på den videoen?

– Det jeg ser er bare at jeg er helt bundet og kneblet når jeg tas ut av politibilen og legges på bakken. Dette var helt unødvendig, sier Medvedev til TV 2.

Advokat Brynjulf Risnes snakker flytende russisk og oversatte både spørsmål og svar under et intervju Medvedev gjorde med pressen etter at retten var hevet tirsdag.

FORSVARER: Advokat Bynjulf Risnes har bistått Andrej Medvedev siden han kom til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
FORSVARER: Advokat Bynjulf Risnes har bistått Andrej Medvedev siden han kom til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Den videoen ga for meg ingenting, sa advokat Risnes under sin prosedyre.

Medvedev sier at han med unntak av denne hendelsen har et godt inntrykk av norsk politi. Da han ble stoppet med et luftvåpen om lag en måned etter hendelsen i sentralarresten, brukte politifolkene Google translate.

– Da ble jeg forklart alt på mitt eget språk, og alt gikk rolig for seg, sier Medvedev til TV 2.

Politiets begrunnelse

Hovedforhandlingen mot Andrej Medvedev varte i en dag, og ble avsluttet tirsdag 25. april.

Etter rettssaken har Oslo-politiet formelt avslått TV 2s begjæring om å få videoen utlevert. TV 2 har klagd på denne avgjørelsen til Oslo statsadvokatembete.

I avslaget peker politiet på at de mener utlevering av videoen vil være skadelig for sakens videre behandling.

Hele begrunnelsen fra politiadvokat Vegard Gjertsen kan du lese her:

E-post fra Oslo politidistrikt

Hei,

Begjæringen om utlevering av video avslås.

Basert på samtalen vi hadde i retten i dag legger jeg til grunn at formålet med begjæringen er å få tilgang til videoen blant annet for publiseringsformål.

Dokumenter (og videobevis) kan kun utleveres i en verserende straffesak når «særlige grunner foreligger» og «det anses ubetenkelig av hensyn til sakens videre behandling», jf. påtaleinstruksen § 16-5. I dette tilfellet ble hovedforhandlingen gjennomført i Oslo tingrett i dag, men det er ikke falt dom og saken er ikke avsluttet. Det vil også senere kunne bli spørsmål om anvendelse av rettsmidler (altså at saken ankes av forsvarer/påtalemyndigheten). Dersom videoen blir publisert i media er det en risiko for at dommere i en eventuell ankeforhandling på forhånd ser videoen og gjør seg kjent med den. Det ønsker vi å unngå av hensyn til bevisumiddelbarhetsprinsippet mv.

I tillegg viser videoen et avgrenset område utenfor sentralarresten i Oslo. Man ser flere sivile politibiler/private biler. Dette kunne riktignok vært sladdet, men vil i så fall kreve en del arbeid før publisering. Videre er det mulig å gjenkjenne flere av tjenestepersonene i videoen. Dersom også disse skulle vært sensurert ville det ikke vært mye igjen av handlingsinnholdet i videoen. Til sist synes videoen å ikke i seg selv være av offentlig interesse utover at tiltalte er mye omhandlet i media den senere tiden.

Samlet sett er det min vurdering at det i denne saken ikke foreligger slike «særlige grunner» som tilsier at videoen utleveres til publiseringsformål. Det vil også være betenkelig å utlevere videoen mtp. sakens eventuelle videre behandling i domstolsapparatet.

I samsvar med praksis, jf. RA-2017-3-S punkt 7.6.2, vil dette avslaget kunne påklages til overordnet påtalemyndighet.

Med vennlig hilsen

Vegard Gjertsen

Politiadvokat