Mener vei og bane kan bygges på halve tiden

Nye veier og jernbanespor kan bygges inntil 50 prosent raskere og dermed langt rimeligere enn i dag, hevdes det i en rapport samferdselsministeren får av NHO tirsdag.

Rapporten «Raskere og smartere samferdselsutbygging» anbefaler at prosjektene finansieres og prosjekteres slik at alle pengene er garantert ved byggestart.

Det skjer oftest ved at en privat utbygger i første omgang legger ut alle kostnader og tar ansvaret for å bygge strekningen. Utgiftene dekkes i siste omgang av staten gjennom årlige nedbetalinger, eventuelt i form av bompenger.

NHOs administrerende direktør John G. Bernander sier til Aftenposten at tre slike typer prosjekter som allerede er satt ut i livet, «har vist seg å være kjempesuksesser».

– Men vi registrerer at det finnes noen ideologiske sperrer, sier Bernander.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) sier ifølge avisen at man ikke skal behøve å låne penger til veibygging så lenge Norge har penger på bok.

I rapporten, som er laget av Vista Analyse, hevdes det blant annet at utbyggingen av ny toglinje på strekningen Oslo-Ski vil bli 3 milliarder kroner rimeligere dersom man legger den foreslåtte prosjektmodellen til grunn. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2