HASTEMØTE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter pressen etter et møte med ledelsen i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
HASTEMØTE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter pressen etter et møte med ledelsen i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener Nygård har feilinformert om Follobanen

Interne e-poster avdekker mer om hva samferdselsministeren visste om feilen på Follobanen. Skandalen vokser, mener opposisjonen på Stortinget.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fikk vite om underdimensjoneringen på Follobanen allerede lille julaften. Det fremkommer i en e-postkorrespondanse TV 2 og Aftenposten har fått innsyn i.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

«Ikke spør...»

I e-posten Nygård mottok fra ekspedisjonssjef Are Forbord i departementet 23. desember, står det:

«Beklager å sende dere litt dårlig nytt på lille julaften, men jeg (+Tove og Knut) fikk i kveld en melding fra Gorm om at de har «en alvorlig situasjon med Follobanen.

Etter analysene fra Sintef er det konstatert at anlegget er underdimensjonert. Det betyr at vi ikke er klare for trafikk 27/12. Vi kommer tilbake med en ny prognose for ibruktagelse. Akkurat nå står all trafikk over Ski, men vi regner med å komme igang igjen på det gamle dobbeltsporet i løpet av kort tid.»

På selve julaften mottar Nygård «oppdatert fakta i saken». Der står det:

 • Problemet ser ut til å være knyttet til håndtering av returstrøm – som har utløst brann to ganger i samme installasjon på Ski stasjon.
 • Vurderingen fra Sintef er knyttet til underdimensjonering av «kappen på skjøten» i denne installasjonen (ikke spør..) og ikke hele strømforsyningen/kjøreledningsanlegget i tunnelen.
 • BN jobber nå med å få leverandørene (det er to leverandører som har levert dette anlegget) involvert for å få vurdert designet på dette anlegget.
 • BN vet ikke hvor lang tid det vil ta å utbedre dette (men høres ut som dette potensielt kan ta tid). Den gamle linjen fungerer, og man vil kanalisere trafikken på denne.
 • BN vil kommunisere ut før 27 desember, og vi ble enige om at det skulle være god kontakt og koordinering i komlinjene.

Ville ikke spekulere

TV 2 har spurt Nygård hvorfor dette ikke ble kommunisert ut til befolkningen. Til dette svarer samferdselsministeren i et skriftlig svar:

«Lille julaften fikk jeg videresendt en sms om én av flere mulige årsaker til stansen på Follobanen. Men i kontakt mellom departementet og Bane Nor annen juledag kom det frem at Bane Nor var usikre på årsakene til varmeutviklingen. Derfor ønsket ikke jeg å spekulere i hva problemene kunne skyldes.»

STANS: Brannvesenet måtte rykke ut etter røykutvikling ved dette tekniske anlegget på Ski. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
STANS: Brannvesenet måtte rykke ut etter røykutvikling ved dette tekniske anlegget på Ski. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Venstres medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, André Skjelstad, møtte Nygård til debatt hos NRK Radio mandag denne uken om Follobanen, og mener statsråden der ga et annet inntrykk av hva han visste enn det som nå fremkommer .

– Han sa noe helt annet når vi debatterte saken i Politisk kvarter, sier Skjelstad til TV 2.

Nygård mener på sin side han har sine ord i behold.

«Da jeg snakket om årsaker på Politisk kvarter, tenkte jeg først og fremst på at vi må få svar på hvordan vi kan bygge et nytt jernbaneanlegg til 36,8 milliarder kroner, og så skjer slike feil.»

Programlederen ville vite hva Nygård ønsket svar på fra Bane Nor.

– Jeg forventer svar på punkt én, hvorfor har dette skjedd, og punkt to, hva skal til for å få togtilbudet opp og gå igjen, sa Nygård til kanalen.

SV: – Større og større skandale

Transportpolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), Mona Fagerås, er ikke nådig i kritikken.

– Dette ser bare ut til å bli en større og større skandale, sier Fagerås til TV 2.

– Først sier han [Nygård journ.anm] at han ikke visste noe. Så kommer det nå frem at han har blitt informert. Jeg skjønner at han helst ville ha julefred lille julaften. Men er du minister, er du det også gjennom julehelgen, sier hun videre.

Nå krever SV at samferdselsministeren viser evne til å rydde opp.

– Sånn her kan vi ikke ha det i norsk jernbane, sier Fagerås.

Frp: – Det er svært alvorlig

Jernbanepolitisk talsperson i Frp, Morten Stordalen, mener dette gir saken et nytt alvor.

– Dette er alvorlig. Det kan virke som at Nygård ikke bare har manglende kontroll med underliggende etater, men også at han tilbakeholdt viktig informasjon. Ikke bare tilbakeholdt, men også feilinformerte, sier Stordalen til TV 2.

STERKE PÅSTANDER: Morten Stordalen i Frp mener samferdselsministeren har tilbakeholdt informasjon om Follobanen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
STERKE PÅSTANDER: Morten Stordalen i Frp mener samferdselsministeren har tilbakeholdt informasjon om Follobanen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Stordalen mener e-postene pressen har fått innsyn i viser at statsråden har visst mer enn han gjort uttrykk for overfor pressen etter hastemøtet tirsdag.

– Nå fremstår det jo som at opplysningene om at returstrømnettet var underdimensjonert var kjent for departementet allerede lille julaften. Da er dette rett og slett feilinformasjon. Det er svært alvorlig.

Nå mener Stordalen Nygård snarest må komme til Stortinget for å besvare et stort spørsmål:

– Hva er fakta i denne saken?

Nygård kommenterer kritikken slik:

«Informasjonen som var ny for oss på hastemøtet 3. januar dreide seg om rapporten Bane Nor hadde mottatt fra Norconsult. Informasjonen fra Bane Nor lille julaften var det ikke mulig å konkludere med, ettersom Bane Nor allerede første juledag uttalte i en pressemelding at de ikke hadde klart å finne den bakenforliggende årsaken til at det oppstår varmgang i anlegget. Dagen etter, andre juledag, bekrefter Bane Nor overfor departementet at de på det tidspunktet ikke kunne si sikkert hva årsakene var. Fremfor å spekulere i ulike årsakssammenhenger slo jeg 3. januar fast behovet for en ekstern gjennomgang av saken.»

INNSTILT: Reisende må belage seg på alternativ transport inntil Follobanen fungerer slik den skal. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
INNSTILT: Reisende må belage seg på alternativ transport inntil Follobanen fungerer slik den skal. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Ansvarspulverisering

Få uker før Follobanen skulle åpnes, ble Bane Nor advart mot returstrøm-systemet som var valgt for banen av konsulentselskapet Norconsult.

Etter hastemøtet med jernbanetoppene tirsdag, reagerte Nygård på at Bane Nor først der informerte om at de fikk innsigelser på den valgte løsningen.

– Etter mitt skjønn ville det vært naturlig å komme til oss med dette på et tidligere tidspunkt, sa Nygård til NTB.

Fakta om Follobanen

 • Den nye Follobanen har hatt en vanskelig start.
 • Togene på Follobanen mellom Oslo og Ski begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter.
 • Med en toppfart på 250 kilometer i timen skulle reisetiden halveres på den 22 kilometer lange strekningen, fra 22 til 11 minutter.
 • Allerede samme dag som de første togene gikk, måtte togene kjøre med redusert hastighet på strekningen etter en signalfeil.
 • 19. desember ble Follobanen stengt på grunn av strømproblemer etter en brann i et teknisk rom tilknyttet Ski stasjon. Da hadde det vært innstillinger og forsinkelser i flere dager.
 • Prestisjeprosjektet har en prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Kilde: NTB

Også Mona Fagerås i SV mener Bane Nor må være bevisst sitt ansvar.

– Det er deres ansvar som ledelse. Ansvarspulverisering og et hav av underleverandører kjennetegner dessverre Follobaneprosjektet. Det virker som at ansvarspulveriseringen stiger i takt med antallet direktører, sier Fagerås.

Fredag ble rapporten til Norconsult offentligjort. Der kommer det frem at konsulentfirmaet anbefalte ni utbedringer av linjen allerede i oktober.

Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H), sier han vil avvente den eksterne granskingen regjeringen har bedt om.

– Vi må avvente den eksterne granskningen før vi vurderer politiske konsekvenser, sier Høyre-politikeren.