DØDSULYKKE: Ved dette busstoppet mistet en 12 år gammel gutt livet etter en påkjørsel tirsdag. Foto: TV 2
DØDSULYKKE: Ved dette busstoppet mistet en 12 år gammel gutt livet etter en påkjørsel tirsdag. Foto: TV 2

Mener dødsulykken kunne vært unngått – nå krever naboene endring

I flere år har bekymrede naboer slått alarm om trafikksikkerheten langs Fylkesvei 561 i Øygarden. Tirsdag mistet en 12 år gammel gutt livet på strekningen.

– Vi er helt i sjokk over at dette har skjedd og at dette kunne skje. Hele lokalsamfunnet er i sjokk, sier en preget Hanne Misje Lokøy.

Sammen med resten av innbyggerne på Toftøy i Øygarden kommune, er hun sterkt preget etter at en 12 år gammel gutt ble påkjørt og mistet livet tirsdag ettermiddag. Politiet arbeider fremdeles med å kartlegge hendelsesforløpet forut for ulykken, som skjedde i forbindelse med et busstopp ved en 80-sone – uten fotgjengerfelt.

– Vi har kjempet for å få ned fartsgrensen i mange år. Vi har kommunisert mye med Fylkeskommunen, og bedt om sikre overganger og redusert fart, forteller Misje Lokøy.

Sammen med flere andre lokale beskriver hun en veistrekning hvor barn i barneskolealder daglig krysser veien for å nå bussen, samtidig som tungtransport suser forbi. Til tross for gjentatte forespørsler, har fartsgrensen forblitt den samme. Tirsdag endte det i tragedie.

– Tilbakemeldingen vi har fått er at dette er en transportvei, og at den er bygget for en 80-sone, sier Misje Lokøy.

Vil se på strekningen

Dina Lefdal, som er avdelingsleder i Vestland fylkeskommunes avdeling for infrastruktur og vei, kaller ulykken dypt tragisk.

– Våre tanker går til de som har mistet en av sine, skriver Lefdal i en e-post til TV 2.

Hun forteller at Fylkeskommunen nå ønsker å se nærmere på trafikksikkerheten langs den aktuelle veistrekningen.

– Fylkesveien er i våre framtidige planer, der vi har fokus på punktvise forbedringer som kryss, kryssingspunkt, busslommer og avkjørsler. Vi har så langt ikke planlagt hvilke tiltak som skal utføres.

Ettersom det er 80-sone på den aktuelle strekningen, er det derimot ikke mulig med fotgjengerfelt.

– I regional transportplan er strekninga foreslått med midler til tiltak fra 2027, opplyser Lefdal.

Sitter med hjertet i halsen

For 16 år siden opplevde Øygarden er liknende dødsulykke da en ti år gammel gutt døde etter en påkjørsel ved Rognflaten, ikke langt unna tirsdagens ulykkesområde. Den gang ble det tatt grep, og man innførte både 50-sone og fotgjengerfelt på stedet.

Nå som tragedien nok en gang har rammet Øygarden, mener naboene at ulykken kunne vært unngått om man tok grep tidligere.

– Vi har bodd på Torsvik i 17 år, og det er et under at det ikke har skjedd flere alvorlige ulykker. Etter ulykken i 2006 tok man omfattende grep, noe som var helt riktig. Men hvorfor gjorde man ikke det samme her i samme slengen?, lurer Hilde Fløisand-Hansen.

Hun har selv har barn som benytter seg av det aktuelle busstoppet, og mener en lavere fartsgrense kunne gjort at tirsdagens ulykke fikk et annet utfall.

– Vi har barn som krysser over der for å ta bussen til skolen. Da de var unge satt vi lenge med hjertet i halsen og tenkte på at de måtte over der hver dag. Det er jo ikke noe greit.

Ubegripelig

Fløisand-Hansen kjente ikke den omkomne gutten eller hans familie, men forteller at lokalsamfunnet føles ekstra lite når en slik ulykke inntreffer. Tirsdag kveld ble det holdt en spontan kirkesamling hvor i alt 300 personer, inkludert den omkomne guttens familie, dukket opp.

– Samlingen bar preg av et lokalsamfunn i sorg. Det var tårer, klemmer og veldig følelsesladd, forteller sogneprest Bjarte Nese. Han skryter av både kommunen og innbyggerne for å holde sammen i den tøffe tiden.

– Noen ganger kommer døden så brutalt at man neste ikke kan begripe det. Man må bare knipe hverandre i hendene for å skjønne hva som har skjedd, sier Nese.

Venter på politiet

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) registrerer de mange opprørte meldingene fra naboer om trafikksikkerheten ved ulykkesstedet, men sier det er for tidlig for Øygarden kommune å ta stilling til dette nå.

– Vi avventer politiets rapport om ulykkesårsaken. I tillegg kartlegger vi dialogen man har hatt rundt denne veistrekningen tidligere, men fokuset de neste dagene blir å følge opp de nærmeste.

PREGET: Ordfører Tom Georg Indrevik sier kommunen nå prioriterer å ta hånd om de pårørende. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
PREGET: Ordfører Tom Georg Indrevik sier kommunen nå prioriterer å ta hånd om de pårørende. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Dette med trafikksikkerhet kommer litt i andre rekke. Det er ikke slik at dette er mindre viktig, men nå må familie og pårørende komme først, legger ordføreren til.

Politiet har tirsdag siktet sjåføren for brudd på Vegtrafikklovens § 3, som omhandler aktsomhet i trafikken. I tillegg er førerkort og bil beslaglagt, men politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen sier til Bergens Tidene at det ikke er mistanke om høy hastighet eller ruspåvirket kjøring.

– Generelt og erfaringsmessig kan det være mye å hente fra moderne biler. Vi har et håp om å få gode bilder fra bilen også i denne saken. Men vi er helt i starten av etterforskningen, sier hun til avisen.