NYTT HJEMLAND: Den siste tiden har flere titalls rike nordmenn fått ny adresse i Sveits. Foto: Ennio Leanza / AP
NYTT HJEMLAND: Den siste tiden har flere titalls rike nordmenn fått ny adresse i Sveits. Foto: Ennio Leanza / AP
Flyttebølgen til Sveits:

Mener dette vil stanse skatteflukten

NORSKE TILSTANDER: Skattereglene må endres raskt dersom det fortsatt skal være attraktivt å drive verdiskapning og skape arbeidsplasser i Norge, sier skatteekspert.


Over 40 kapitalsterke nordmenn har flyttet fra Norge til Sveits den siste tiden. For mange er begeret fullt etter år med gradvis økning av skattetrykket, sier skatteekspert Eivind Furuseth ved BI.

SKATTEEKSPERT: Eivind Furuseth er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, BI Foto: TV 2
SKATTEEKSPERT: Eivind Furuseth er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, BI Foto: TV 2

– Særlig formuesskatten gjør at de må ta penger ut av selskapene sine for å betale sin private skatt. Det tror jeg mange av dem ikke ønsker å gjøre, sier han til TV 2 i programmet Norske tilstander.

Har det gått så langt at folk må låne penger for å betale formuesskatten sin?

– Ja, det tror jeg absolutt.

–Må tappe bedriftene

Han sier at utfordringen med formuesskatten er at den ikke fastsettes på grunnlag av inntekt, men ut fra verdi.

– Hvis jeg har store verdier i aksjer, er det ikke gitt at jeg har penger til å betale skatteregningen. Så da må jeg enten låne penger, eller ta penger ut av selskapet, forklarer han.

Han får støtte av Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum.

ENIG MED FURUSETH: Gunnar Stavrum, sjefsredaktør i Nettavisen. Foto: Mariam Butt / NTB
ENIG MED FURUSETH: Gunnar Stavrum, sjefsredaktør i Nettavisen. Foto: Mariam Butt / NTB

– De føler de må tappe bedriftene for kapital for å få penger til å betale formuesskatt. På sikt ødelegger det vekstmulighetene for selskapene deres, og da er det ganske lett å flytte til Sveits og slippe formuesskatt, sier Stavrum i programmet.

Mener Norge taper på politikken

Furuseth tror at den nåværende skattepolitikken vil slå dårlig ut for Norge på sikt.

– Hvis man tar pengene ut av selskapet, vil selskapet ha mindre verdier til verdiskapning, som igjen skaper arbeidsplasser, som igjen skaper fremtidig økte skatteinntekter. Så jeg tror Norge kommer til å tape på dette på lang sikt.

Han er redd det ikke bare er rikingene som flytter, men også verdiskapningen.

RIKFOLK FLYTTER: Furuseth mener at det kan slå dårlig ut for Norge dersom flyttebølgen fortsetter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
RIKFOLK FLYTTER: Furuseth mener at det kan slå dårlig ut for Norge dersom flyttebølgen fortsetter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvis en gründer flytter ut fordi man ikke har samvittighet til å belaste selskapet med sin private skatteregning, er jeg redd for at verdiskapingen skjer i utlandet, for eksempel Sveits, og ikke i Norge, i fremtiden, sier han.

Skattepolitikken gjør at også næringslivet her hjemme opplever en viss mistro fra utenlandske investorer, ifølge Furuseth.

Noen av dem holder igjen på grunn av det de mener er uforutsigbare rammevilkår i norsk næringsliv, sier han.

– For utlendinger er forutsigbarhet veldig viktig, så jeg tror at for utlendinger som ønsker å investere inn i Norge, kan den stadige endringen av skattereglene ha stor betydning.

Synes ikke synd på dem

Stavrum har forståelse for at mange reagerer på skatteflukten.

– De som har veldig dårlig råd kan nok tenke at dette er sutring fra folk som har så mye penger, sier han, og understreker at heller ikke synes synd på de som flytter.

– Men vi trenger ikke være så dumme at vi skyter oss selv i foten når vi lager skattesystem.

SKATTEFLUKT: Flere tiltalls kapitalsterke nordmenn har forlatt Norge den siste tiden. Foto: Lise Åserud / NTB
SKATTEFLUKT: Flere tiltalls kapitalsterke nordmenn har forlatt Norge den siste tiden. Foto: Lise Åserud / NTB

Furuseth tror mye av misnøyen med de som forlater Norge nå, henger sammen med at mange ikke skjønner hvordan formuesskatten fungerer.

– Jeg tror de aller fleste rike i Norge, og de som har flyttet ut, synes det er helt greit å betale skatt til Norge. Men så er det noe med at skattetrykket må ikke bli for høyt.

Mener endringer må til

Han mener det er selvsagt at de rike skal betale mer skatt enn mennesker med lav inntekt, og peker på skatteutvalgets innstilling som en mulig løsning framover. Utvalget la fram sin utredning i desember.

– Hvis man skulle lagt om formuesskatten nå, foreslår skatteutvalget å redusere formuesskatten og heller innføre en arveskatt.

NORSKE PENGER: Det bør blir mer gunstig for rike nordmenn å bli boende i Norge, mener Furuseth. Foto: Berit Roald / NTB
NORSKE PENGER: Det bør blir mer gunstig for rike nordmenn å bli boende i Norge, mener Furuseth. Foto: Berit Roald / NTB

Furuseth vil også gjøre det mer attraktivt å bli værende i Norge.

– Dersom Norge trenger skatteinntektene vi tar inn via formuesskatten, kunne skatten vært fordelt ut på en annen måte. For eksempel ved å skattlegge selskapene høyere, sier han.

Tror ikke de kommer tilbake

Hva tror du må til for å få rikingene tilbake til Norge, eller i hvert fall stoppe flukten?

– Jeg tror det er vanskelig å få rikingene tilbake igjen til Norge. Når man først har flyttet ut, er terskelen for å flytte tilbake veldig høy, sier Furuseth.

Han mener endringer må til for at skatteflukten skal avta.

– Jeg tror vi bør endre skattereglene i Norge ganske raskt, sånn at det fortsatt blir attraktivt å være å drive virksomhet i Norge, å drive verdiskapning og skape arbeidsplasser i Norge, avslutter han.

Programmet Norske tilstander får du på TV 2 Nyheter hver torsdag kl. 17.30 og på TV 2 Play når som helst.

NORSKE TILSTANDER: Eirik Bergesen, Elin Ludvigsen og Morten Sandøy går i dybden på aktuelle temaer hver torsdag på TV 2 Nyheter. Foto: TV 2
NORSKE TILSTANDER: Eirik Bergesen, Elin Ludvigsen og Morten Sandøy går i dybden på aktuelle temaer hver torsdag på TV 2 Nyheter. Foto: TV 2

Relatert

Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2