Mener angrepet fra dødsalgen kan være selvforskyldt

– Man må få sjekket ut ordentlig om det er en sammenheng, sier MDGs fiskeripolitiske talsperson.

Algeangrepet på oppdrettsnæringen i nord kan være selvforskyldt, mener Miljøpartiet De Grønnes fiskeripolitiske talspersonen Toine Sannes.Ifølge Sannes foregår det en diskusjon om årsakene til algeoppblomstringen.- Jeg skal være forsiktig med å si at havbruksnæringen har seg selv å takke, men det går en diskusjon ganske varmt nå på hvorvidt dette kunne vært unngått - hvorvidt næringen kunne forutsett at når det kommer så store konsentrasjoner av næringssalter i trange fjorder, s

Mer innhold fra TV 2