Mehl ut mot Høyre: – Det tviler jeg på om er lovlig

Justis- og beredskapsministeren kaller Erna Solbergs grep mot ungdomskriminalitet «wishy-washy» – og i ytterste konsekvens i strid med menneskerettighetene.

SKEPTISK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ikke imponert over Høyres tipunktsliste med tiltak mot ungdomskriminalitet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SKEPTISK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ikke imponert over Høyres tipunktsliste med tiltak mot ungdomskriminalitet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De siste ukene har Høyre-leder Erna Solberg vært ute i flere medier for å slå alarm om økende ungdomskriminalitet i Norge. 

Høyres svar har vært en liste med ti forslag til tiltak for å bekjempe og forebygge ungdomskriminaliteten. 

Men justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ikke imponert over det hun leser. 

– Det er kanskje ett forslag der som er nytt. Og det tviler jeg på om er lovlig, sier Mehl i dette intervjuet med TV 2. 

Les Høyres svar lenger ned. 

Det er forslag nummer tre på Høyres tipunktsliste Mehl sikter til. Der foreslår Høyre å innføre bruk av fotlenke for å håndheve oppholdsforbud. 

Det betyr at man skal kunne sette fotlenke på ungdom som er bortvist fra et sted, slik at politiet varsles hvis de kommer tilbake til stedet. 

Overfor TV 2 har Solberg bekreftet at dette også skal gjelde unge under kriminell lavalder på 15 år.

Et slikt grep har Mehl ingen tro på. 

– Det vil antakelig kunne være i strid med våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier hun. 

TIL KAMP: Høyre ønsker en kraftig skjerping av innsatsen mot ungdomskriminalitet. Her er partileder Erna Solberg sammen med Kristiansand-ordfører Mathias Bernander, Bergens byrådsleder Christine Meyer, Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg og Trondheim-ordfører Kent Ranum. Bildet ble tatt i januar. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
TIL KAMP: Høyre ønsker en kraftig skjerping av innsatsen mot ungdomskriminalitet. Her er partileder Erna Solberg sammen med Kristiansand-ordfører Mathias Bernander, Bergens byrådsleder Christine Meyer, Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg og Trondheim-ordfører Kent Ranum. Bildet ble tatt i januar. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Sier nei til utredning

Justis- og beredskapsministeren understreker at spørsmålet er juridisk krevende.  

– Det vil det alltid være når det er snakk om barnestraff. Men fotlenke er også et frihetsberøvende tiltak. 

– Er det en straff? 

– Fotlenke er en straffesanksjon, ja. Senterpartiet åpner for at fotlenke kan brukes mer som forebyggende tiltak, for eksempel knyttet til saker som gjelder besøksforbud, hvis saken er alvorlig nok, sier Mehl og fortsetter:

– Men det er fortsatt et frihetsberøvende tiltak og en byrde som noen må bære. Så det må være rettssikkerhet og klare rammer rundt det. 

– Så det Høyre forslår, kan være et brudd på menneskerettighetene? 

– I ytterste konsekvens, ja. 

– Vil dere gjøre et arbeid for å få avklart dette? 

– Jeg mener det er viktig å bruke tid på å få en mer effektiv og rask ungdomsstraff ut i praksis nå. 

TRAVELT OPPTATT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i vandrehallen på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
TRAVELT OPPTATT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i vandrehallen på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Men da står det som et åpnet spørsmål? Det kan være i strid med menneskerettighetene, og derfor er dere skeptiske til det, men dere får egentlig aldri helt vite om det er det? 

– Jeg vil ikke stoppe opp det arbeidet Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør nå for å få straffet ungdom raskere og hardere for å bruke tid på et forslag som Høyre trekker opp av hatten fra sidelinjen, sier Mehl.  

Høyre: – Rart

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), nestleder i Høyres programkomité, mener Mehls kritikk er et forsøk på avsporing. 

– Dersom justisministeren er bekymret for menneskerettighetene, er det rart at hun går god for et lovverk som i dag gir politiet hjemmel til å ilegge oppholdsforbud til ungdommer under 15 år dersom det er fare for at det kan begås en straffbar handling, sier Lønseth. 

– Fotlenke er verktøyet, ikke sanksjonen, fastslår hun. 

Lønseth beskylder justisministeren for å ha hatt en passiv holdning i kampen mot ungdomskriminalitet. 

FORSVARER FOTLENKE: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
FORSVARER FOTLENKE: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Mehl klapper seg selv på skuldra for at mye arbeid er igangsatt, sier hun. 

– I realiteten har det de siste to årene blitt færre politifolk i politidistriktene, og på hennes vakt blir politiet tvunget til å legge ned forebyggende enheter. Det kan ikke fortsette. 

Barn rekrutteres bevisst 

Mehl understreker for sin del at de som er under kriminell lavalder, er barn. 

– De har per definisjon ikke skyldevne. Det må vi forholde oss til, alle sammen. 

For ungdom over kriminell lavalder er Mehl likevel tydelig på at det skal strammes inn. 

Et av tiltakene er mer bruk av nettopp fotlenke for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år. I tillegg er loven endret for at det skal bli mulig å straffe ungdom raskere og mer effektivt. 

Mye av det Høyre foreslår i sin tipunktsliste, er dermed ting som allerede er på vei, mener Mehl. 

– Det er jo veldig «wishy-washy» og generelt, det som sies her, så det er vanskelig å vite hva Høyre egentlig mener, sier hun. 

– Men når jeg ser på den listen, så er jo det aller meste ting Sp og Ap enten gjennomfører, eller mener at vi ikke bør gjennomføre fordi det er ulovlig eller feil. 

Dette er Høyres ti tiltak for å bekjempe og forebygge ungdomskriminalitet

1) Opprette hurtigspor i domstolene for saker som gjelder ungdom med mål om å redusere tiden fra lovbruddet begås til straffen gjennomføres.

2) Forbedre ungdomsstraffen ved å åpne for at domstolene kan tilpasse straffen til den enkelte ungdom.

3) Innføre mulighet til å ilegge oppholdsforbud ved bruk av fotlenke.

4) Etablere et landstdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd.

5) Styrke samarbeidet mellom politi og kommune, blant annet ved å øke informasjondelingen ved å lempe på taushetsplikten.

6) Få flere til å fullføre videregående opplæring.

7) Legge til rette for kveldsåpne skoler og legge til rette for at barn i lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

8) Få flere unge i jobb.

9) Innføre én til én-oppfølgning av unge i faresonen.

10) Skjerpe kravene til foreldreinvolvering og sette inn hjelpetiltak i sårbare familier.

Kilde: Høyre