DEBATT: Tirsdag møtte justisminister Emilie Enger Mehl til debatt etter TV 2s saker om farlige fanger som blir prøveløslatt. Foto: Ditlev Eidsmo
DEBATT: Tirsdag møtte justisminister Emilie Enger Mehl til debatt etter TV 2s saker om farlige fanger som blir prøveløslatt. Foto: Ditlev Eidsmo

Mehl avviser kritikk - lover å granske

TV 2s saker om farlige fanger i ukjente enmannsfengsler ble tirsdag løftet opp til Stortinget. Etter økende press lover nå Justisministeren en bred gjennomgang.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått kritikk for at hun ikke har satt i gang gjennomgangen flere har bedt om siden mai. En samlet Justiskomité på Stortinget ba nylig regjeringen ta grep for å evaluere enmannsfengslene.

Tirsdag er Mehl tydelig på at hun ikke kjøper kritikken.

– Jeg har jobbet med å få til en bred gjennomgang i mange måneder, så jeg er veldig glad Justiskomiteen nå stiller seg bak det arbeidet. I tillegg er jeg glad for at TV 2 satte det på dagsorden og har belyst dette temaet, sier Mehl.

SVARER: Justisminister Emilie Enger Mehl ble intervjuet av TV 2 etter tirsdagens debatt. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2
SVARER: Justisminister Emilie Enger Mehl ble intervjuet av TV 2 etter tirsdagens debatt. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

– Et viktig skritt

For første gang siden den spesielle og ukjente ordningen ble vedtatt for 20 år siden, ble tema tirsdag debattert i Stortinget. Farlige forvaringsdømte prøveløslates med strengt vakthold rundt om i landet, noe som i stor grad har vært helt ukjent før TV 2s saker.

Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), som sto i spissen for forslaget fra justiskomiteen, er fornøyd at også regjeringspartiene stiller seg bak.

DEBATT: Sveinung Stensland og justisminister Emilie Enger Mehl under debatten i Stortinget tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2
DEBATT: Sveinung Stensland og justisminister Emilie Enger Mehl under debatten i Stortinget tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

– Dette er et viktig skritt og viktige grep for å få en bedre kriminalomsorg og ikke minst et bedre samfunnsvern, sier Stensland fra talerstolen.

TV 2s saker har blant annet dokumentert at det har skjedd både voldtektsforsøk, branner og rømninger under prøveløslatelsene.

BOLIG: I denne boligen forsøkte en forvaringsdømt å voldta en kvinnelig vakt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BOLIG: I denne boligen forsøkte en forvaringsdømt å voldta en kvinnelig vakt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi har hatt litt for mange saker, der folk helt åpenbart skulle vært bedre ivaretatt, og der samfunnet skulle vært bedre beskyttet mot dem som er utøvere av vold og gjør helt forferdelige ting. Jeg opplever at dagens vedtak er en god start, sier Stensland.

Han har spekulert i hvordan ordningen med enmannsfengsler har fått lov til å fortsette så lenge. Fra talerstolen trakk ham frem de som har satt fokus på ordningen.

– Det er to aktører som jeg vil trekke fram i denne sammenheng. Den ene er psykiater Randi Rosenqvist, som virkelig har stått på for denne gruppen. Den andre er TV 2, som har gjort et fremragende journalistisk arbeid for å få belyst denne saken, sier Stensland.

– En sekkepost

Det var flere på talerstolen tirsdag som stilte spørsmålstegn ved hvordan enmannsfengslene har bestått i 20 år.

Første nestleder i justiskomiteen, Maria Aasen-Svensrud (A), sier at hun har undret seg over hvordan ordningen har fått utvikle seg.

– Denne ordningen ser ut til å ha blitt det som kanskje kan betegnes som en sekkepost. En gjennomgang er opplagt på sin plass, for her er det mye å ta tak i.

– Krevende

Ordningen har kostet staten over en milliard kroner. I 2021 var prislappen over 100 millioner.

Mange har blitt sjokkert etter TV 2s avsløringer om enmannsfengselene. Både over at ordningen har eksistert under radaren uten tilsyn, og at den aldri har blitt evaluert.

Justiskomiteen vil utrede alternativer. Mehl er tydelig på at de ikke har en enkel oppgave foran seg.

– Det er for tidlig å si noe om hva slags andre løsninger som kan komme isteden, sier Mehl.

Hun påpeker at man ikke skal ha veldig store forhåpninger om at dette skal føre til økonomiske innsparinger, fordi denne gruppen innsatte er spesielt krevende å ivareta.

– Det viktigste er at vi har gode ordninger som ivaretar samfunnsvernet, som gjør at vi som rettsstat klarer å ta vare på de veldig få menneskene som ikke klarer å leve ute i samfunnet og som er dømt i straffesystemet, og som ivaretar hensynet til rettssikkerheten, sier Mehl.

Vil ta ett år

– Flertallet i Justiskomiteen mener tiden er moden for å vurdere hele forvaringsinstituttet som helhet. Hva tenker du om det?

– Jeg mener det er for tidlig å konkludere med om man eventuelt skal ha andre løsninger. Det som er sikkert er at det er veldig krevende for samfunnet, men også et viktig ansvar for rettsstaten, å ta vare på de menneskene som er for farlige til å være ute i samfunnet. Men de er også mennesker, og som trenger omsorg og et tilbud av det straffeoppholdet de skal ha.

– Når regner du med at evalueringen vil være ferdig?

– Det er for tidlig å si hvor lang tid vi trenger til dette arbeidet. Men vi kan belage oss på at det kan ta et år før vi har en skikkelig gjennomgang og eventuelt legger opp til endringer. Det er viktig at vi gjør det grundig, sier Mehl.