Nedbemanning i politiet:

Mehl: – 2024 blir krevende

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kan ikke love at regjeringen når målet om å få opp antall politifolk før valget.

STRAM ØKONOMI: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier prisvekst og valutasvingninger har truffet politibudsjettene hardt. Bildet er fra oktober i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STRAM ØKONOMI: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier prisvekst og valutasvingninger har truffet politibudsjettene hardt. Bildet er fra oktober i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I regjeringsplattformen fra Hurdal lover Senterpartiet og Arbeiderpartiet å øke grunnbemanningen i politiet. 

Likevel har antall politifolk i politidistriktene falt med over 4 prosent siden regjeringsskiftet, fra 10.403 årsverk ved utgangen av oktober 2021 til 9964 ved utgangen av desember 2023. 

Det betyr 439 færre politifolk ute i gatene i dag enn da regjeringen tiltrådte. 

Totalt antall politifolk – inkludert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre særorganer og enheter – har i samme periode falt med i overkant av 2 prosent, viser politiets bemanningsstatistikk.  

I dette intervjuet med TV 2 vedgår justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun ikke vet når utviklingen kommer til å snu. 

 – Vi mener 2024 ligger an til å bli et lysere år, sier hun.

– Men jeg har vært helt tydelig på at jeg tror 2024 også blir krevende for politiet. 

Forklarer med prisvekst 

Mehl viser til dyrtid som hovedforklaring på utviklingen. For å unngå at prisene og renta stiger enda mer, har regjeringen vært nødt til å prioritere hardt og holde igjen på pengebruken. 

– Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har det vært en høy inflasjon, økte priser og valutasvingninger som påvirker politiet og gjør at man rett og slett bruker mer penger på husleie, strøm, innkjøp. Det blir mindre igjen til å holde folk i jobb. 

 Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg kommer flyktningstrømmen fra Ukraina. 

– Vi har tatt imot omtrent like mange folk fra Ukraina som det bor i hele Finnmark. Det er noe som har belastet politibudsjettet stort, og det har også vært nødvendig med en del sivile stillinger i politiet for å klare å håndtere den situasjonen, forklarer Mehl. 

Selv om antall politifolk er gått ned, har nemlig totalt antall ansatte i politiet økt, hovedsakelig på grunn av en økning i antall sivile stillinger. 

– Ingenting av dette er noe vi visste om da vi gikk i regjering for to og et halvt år siden, påpeker Mehl. 

Ingen løfter

Internt i politiet har kritiske røster slått alarm om nedbemanningen, og Fremskrittspartiet har karakterisert utviklingen som en systematisk nedbygging av politiet

Men det vil Mehl ikke være med på. 

Hun bekrefter at det er regjeringens mål at antall politifolk skal opp før stortingsvalget i 2025. Hun kan bare ikke love at det faktisk skjer. 

STRAMME BUDSJETTER: For å unngå å bidra til nye renteøkninger og enda større prisvekst, har regjeringen holdt igjen på pengebruken, påpeker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Det rammer også politibudsjettene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STRAMME BUDSJETTER: For å unngå å bidra til nye renteøkninger og enda større prisvekst, har regjeringen holdt igjen på pengebruken, påpeker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Det rammer også politibudsjettene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg vet ikke hvordan krigen i Ukraina kommer til å utvikle seg. Vi har heller ingen garantier for at rentenivået skal ned, eller at inflasjonen jevner seg ut. Men de grepene vi har tatt, er jo nettopp med mål om å frigjøre mer penger til å ha politifolk i jobb, sier Mehl til TV 2. 

Ifølge henne har politiet alt i alt vært en budsjettvinner. 

– Hvis du slår opp i budsjettet, så tror jeg ikke du skal være rakettforsker for å se at politiet kommer ganske godt ut, sier Mehl.  

– Vi har bevilget mer penger til politiet i hvert eneste budsjett vi har lagt fram. Så er det et faktum at prisveksten har tatt igjen og spist opp mye av de økningene.