Maud Angelica (16) skal holde tale i farens bisettelse

Märtha og Aris eldste datter Maud Angelica Behn skal holde tale under farens bisettelse i Oslo domkirke.

Fredag bisettes Ari Behn fra Oslo domkirke. Det er plass til 800 personer i kirken, og det er ventet å bli fullsatt.Allerede flere timer før bisettelsen hadde folk begynt å stille seg i kø.Ifølge programmet for bisettelsen skal flere av Ari Behns nærmeste holde tale. Deriblant Maud Angelica (16), Märtha og Aris eldste datter.Datteren har også bidratt med et portrett av faren som er trykket i programmet.Også Ari Behns foreldre, Marianne og Olav samt hans søsken Espe

Mer innhold fra TV 2