Mattilsynet fant regelbrudd i over halvparten av dyreholdene de besøkte

I løpet av årets åtte første måneder avdekket Mattilsynet regelbrudd i over halvparten av inspeksjonene. Bruddene var hyppigst på gårder med storfehold.

TILSYN: Mattilsynet har avdekket regelbrudd i over halvparten av sine tilsynsbesøk i løpet av årets første åtte måneder. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
TILSYN: Mattilsynet har avdekket regelbrudd i over halvparten av sine tilsynsbesøk i løpet av årets første åtte måneder. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Fra nyttår til utgangen av august gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold. Tilsynet avdekket regelbrudd i 53 prosent av besøkene, opplyser de i en pressemelding.

Tilsynet presiserer imidlertid at andelen brudd må vurderes i lys av at dyrehold som tilsynet mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, oftere får tilsyn enn andre.

– Mattilsynet har oppdaget brudd på dyrevelferdsregelverket i 53 prosent av dyreholdene, men få av bruddene ble regnet som alvorlige, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til NTB.

Bevilger mer penger

– Mattilsynet har registrert alvorlig vanskjøtsel av dyr i 16 dyrehold. Dette er ett færre enn i tilsvarende periode i 2020. Selv om hvert tilfelle er ett for mye, er tallet lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold og tilsyn, sier Borch.

Landbruksministeren sier dyrevelferden i Norge skal være i verdenstoppen og at Mattilsynet må få tilstrekkelige ressurser.

– Regjeringen ønsker å styrke Mattilsynet for å sikre god dyrevelferd og dyrehelse hos alle produksjons- og kjæledyr. Som en start har vi derfor foreslått å bevilge 20 millioner til Mattilsynet gjennom tilleggsproposisjonen allerede nå i høst. Halvparten blir øremerket dyrevelferd og tilsyn, sier Borch.

Flest storfebrudd

Andelen brudd på regelverket var høyest i storfehold, med brudd i 69 prosent av sakene.

– Selv om det er få alvorlige brudd på loven blant disse, er den høye andelen brudd innenfor storfeproduksjon noe Mattilsynet ser alvorlig på, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud for dyrevelferd i Mattilsynet.

Tilsynet har trappet opp andelen uvarslede tilsyn. 67 prosent av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

– Uvarslede inspeksjoner er viktige for at vi skal få se de faktiske forholdene i et dyrehold. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Knævelsrud.

(©NTB)