Mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Foto: Paul Kleiven / NTB
Mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Foto: Paul Kleiven / NTB

Mattilsynet advarer mot kjøp av planter fra utlandet

Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett. Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse.

Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land, men økende handel, både kommersiell og privat, øker risikoen for at nye skadegjørere får fotfeste her i landet.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Kjøper du planter fra utlandet, så risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor og uopprettelig skade. Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer som vi til nå har vært forskånet for i Norge

Det sier sjef i seksjon for planter og innsatsvarer Line Ruden i Mattilsynet.

– Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, så kan det få store konsekvenser.

Er ikke klar over konsekvensene

I pressemeldingen står det at planter kan være smittet med sykdommer uten å ha symptomer, og først bli syke lenge etter at de har kommet inn i landet.

Dette gjør det vanskelig både å oppdage skadegjørerne og å starte bekjemping før de er spredt og ikke lenger mulig å utrydde.

– Vår erfaring er at mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Det gjør oss bekymret, sier Ruden.

Kan føre til tap

Mattilsynet er også kjent med utenlandske firmaer som selger planter på nettsider som fremstår som norske. Forbrukere kan da uforvarende kjøpe planter fra utlandet.

Planteskadegjørere kan føre til store avlingstap i landbruket om de blir spredt fra private hager. Det kan også føre til økt brukt av plantevernmidler.

– Hvis skadegjørerne som blir innført er resistente mot plantevernmidlene som er tillatt å bruke i Norge, står man uten verktøy til å bekjempe dem, sier Ruden.