Matimporten øker kraftig

Norge importerte i årets ni første måneder 379.000 tonn mer landbruksvarer enn i samme periode i fjor, en økning på 13 prosent.

Størst vekst var det i kjøttimporten som økte med hele 69 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens landbruksforvaltning (SLF).

– Situasjonen er utfordrende for jordbruket. De lange linjene viser ingen tegn til at utviklingen vil snu, sier seniorrådgiver Hans Kjetil Bjørnøy i SLF til Nationen.

Kornimporten økte med 43 prosent i forhold til samme periode i fjor, og importen av meierivarer økte med 9 prosent.

– På kjøtt og korn kommer økningen delvis som følge av mangel på norske varer. Det gir redusert toll. På ost ble tollfrikvotene økt med 2.700 tonn fra nyttår, og på en del varer er det skjerpet konkurranse med import til full toll, sier Bjørnøy. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2