Maste-minister møter Hardangerrådet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) møter medlemmene i Hardangerrådet onsdag kveld for nye samtaler om de omstridte kraftkablene til Bergen.

Temaet for møtet er ifølge departementet «den videre prosessen med gjennomgangen av sjøkabelalternativet».

Så sent som mandag ble det klart at Riis-Johansen avlyste en lenge planlagt tur til Svalbard som skulle startet onsdag. Den betente mastestriden i Hardanger overskygger alt annet, og Riis-Johansen velger nå for andre gang på litt over en uke å ta imot lokalpolitikere fra Hardanger. Målet med møtet skal ifølge departementet være å «få innspill direkte» fra hardangerordførerne.

Hardangerrådet er et samarbeidsorgan for hardangerkommunene Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal.

Den planlagte kraftlinjen gjennom Hardanger fra Sima i Eidfjord til Samnanger er omstridt fordi mange mener at høyspentmaster vil bli for dominerende i terrenget.

Sjøkabel på deler av strekningen er lansert som et alternativ. Regjeringen bøyde i forrige uke av for kravet og gikk med på å la eksterne aktører vurdere sjøkabelalternativet samtidig som utbyggingsprosessen starter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2