Kronesvekkelsen:

– Markedet hadde ventet en større nedjustering

Kronen forblir svak mot dollar og euro etter at Norges Bank besluttet å kutte kronesalget i juni. Og det ser ikke lyst ut med det første, spår økonomer.

SVAK KRONE: Norges Bank kutter i kronesalget i juni. Den norske krona holder seg svak etter nyheten. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
SVAK KRONE: Norges Bank kutter i kronesalget i juni. Den norske krona holder seg svak etter nyheten. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Onsdag besluttet Norges Bank å kutte kronesalget i juni til 1,3 milliarder hver dag. I mai har sentralbanken solgt 1,4 milliarder kroner hver dag.

– Markedsreaksjonene tyder på at noen ventet enda større nedjustering. Så er forskjellen mellom 1,4 og 1,3 marginal, sier valutastrateg i DNB, Magne Østnor.

De siste døgnet har kronen svekket seg ytterligere mot euro og dollar. I skrivende stund koster en dollar rundt 11,3 kroner, og én euro rundt 12 kroner.

Tror svekkelsen skyldes rentedifferansen

Østnor i DNB mener at Norges Banks kronesalg har lite å si for kronesvekkelsen.

– Vi har sett rentene i pund og dollar stige ganske mye i 2-3 uker. Det handler om at inflasjonen har bitt seg fast.

– Man trodde kanskje at den amerikanske sentralbanken var ferdige med å heve renten. Men det kan være at den ikke er det, og at den ikke skal kutte renten så mye som man ventet tidligere, sier Østnor.

Derfor selger Norges Bank kroner

Norges Bank har solgt store mengder kroner etter at at olje- og gassprisene steg kraftig i starten av 2022.

Grunnen til det er at når oljeselskapene skal betale skatt inn til den norske stat, så må den betale i norske kroner. Når olje- og gassprisene steg, økte også inntektene kraftig. Og olje handles stort sett i dollar.

Det betyr at selskapene hadde behov for mer norske kroner for å kunne betale inn den økte skatten.

Kronene Norges Bank selger i valutamarkedet kjøpes dermed av oljeselskapene som har behov for å veksle inn annen valuta med kroner.

Østnor tror altså at det er rentedifferansen, og renteforventningene, som har skyld i den store kronesvekkelsen.

Styringsrenten i USA ligger i intervallet mellom 5-5,25 prosent, og i EU-landene ligger den på 3,75 prosent.

I Norge ligger styringsrenten på 3,25 prosent.

Trenger et skifte

Den svake kronen fører ikke bare til sommerens utenlandsferie blir dyrere, den fører også til at prisveksten i Norge blir høyere.

Østnor tror det er andre ting enn kronesalget som vil avgjøre om kronesvekkelsen avtar.

– Vi må nok få et lite skifte. Vi må se forventningene stabilisere seg rundt renteutviklingen. At man blir tryggere på at rentene ikke skal særlig mer opp, sier Østnor.

ET SKIFTE: Magne Østnor i DnB tror oljeprisen vil bli noe høyere fremover. Det kan være godt nytt for kronen. Foto: Tine Hauglund
ET SKIFTE: Magne Østnor i DnB tror oljeprisen vil bli noe høyere fremover. Det kan være godt nytt for kronen. Foto: Tine Hauglund

Han tror også at oljeprisen skal løfte seg noe i tiden fremover, noe som kan gi drahjelp til kronen. Men:

– Vi mener kanskje at en krone rundt disse nivåene er der økonomien tilsier at den skal være, sier Østnor og legger til at han venter at kronen skal være på dette nivået en stund fremover.

Ingen støtte for krona

Handelsbanken hadde på forhånd ventet at Norges Bank ville holde valutatransaksjonene uendret på 1,4 milliarder kroner per dag.

Valutastrateg Nils Knudsen i Handelsbanken tror Norges Bank vil holde seg på det samme nivået gjennom sommeren.

Det er ikke godt nytt for kronen, mener han.

– For kronas del er ikke det her noe støtte, heller det motsatte. Det gir ikke krona noe drahjelp i dagens situasjon.

VALUTASTRATEG: Nils Knudsen i Handelsbanken hadde på forhånd ventet at Norges Bank ville holde seg på samme nivå. Foto: Bård Gudim
VALUTASTRATEG: Nils Knudsen i Handelsbanken hadde på forhånd ventet at Norges Bank ville holde seg på samme nivå. Foto: Bård Gudim

Selv om Norges Bank kutter kronesalget fra 1,4 til 1,3 milliarder, er det fortsatt på et høyt nivå, forteller Knudsen.

– Det er nok basert på et litt høyere olje- og gassprisnivå enn det vi ser i dagens situasjon.

På kort sikt er det lite som taler i krones favør, mener valutastrategen.

– Det har sammenheng med at vi ikke har fått noe særlig gode nyheter fra den globale økonomien. Vi må ha noen gode nyheter før vi kan si at krona kan hente seg inn igjen, på kort sikt.