ANKLAGES: Skipsreder John Fredriksen. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
ANKLAGES: Skipsreder John Fredriksen. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Marine Harvest får ikke vokse mer

Nå har selskapet klaget eierskapsbegrensningen i norsk oppdrettsnæring inn for overvåkingsorganet ESA.

Det såkalte laksetaket setter en grense på 25 prosent av oppdrettsfiskproduksjonen i landet per selskap. Marine Harvest, som er verdens største innen oppdrettslaks, har med sine 216 konsesjoner rundt 22 prosent av norsk produksjon, ifølge selskapet selv.

– Behov for konsolidering

Selskapets administrerende direktør i Norge, Marit Solberg, bekrefter at det er Marine Harvest som har brakt saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– Vi mener tiden har løpt fra dagens regulering av havbruksnæringen. Regjeringens strategi for bærekraftig havbruk og den pågående overgangen til produksjon i store soner vil kunne utløse behov for en konsolidering av næringen. Med dagens eierskapsbegrensning er Marine Harvest utelukket fra å delta i denne konsolideringen, sier Solberg.

Må svare ESA

Selskapet mener blant annet det vil være lettere å sette i verk miljøtiltak og bekjempe lakselus og andre sykdommer for større aktører og poengterer at dette er ressurskrevende arbeid.

– Jeg ser ikke at størrelse er et relevant argument i en slik sammenheng. I utformingen av regelverket er det lagt vekt på hvordan anleggene drives, ikke hvem som eier dem, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til Dagens Næringsliv.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) må innen 29. oktober svare ESA om det norske regelverket. Svaret kan bli avgjørende for om ESA åpner en sak mot Norge. En mulig konsekvens av en slik sak er at regjeringen kan bli nødt til å heve eller fjerne 25-prosentgrensen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2