Mann fikk 155.000 kroner i bot etter fyllekjøring

En mann i 50-årene er idømt en saftig bot etter at han satte seg i bilen en tidlig morgen.

TROMSØ: En mann fra Tromsø må punge ut etter at han blåste i politiets alkometer. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2
TROMSØ: En mann fra Tromsø må punge ut etter at han blåste i politiets alkometer. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Like etter klokken åtte om morgenen en torsdag i januar ble en mann i 50-årene stoppet av politiet i Tromsø. 

Av dommen kommer det frem at politiet ikke hadde reagert på kjøringen hans før han ble stoppet. 

Likevel ble han bedt om å blåse i politiets alkometer.

«Relativt lav promille»

Testen viste en alkoholkonsentrasjon på 0,32 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,64. 

Promillegrensen for bilkjøring i Norge er 0,2, der du vanligvis kun blir straffet med bot hvis promillen er mellom dette og 0,5. 

I dommen skriver tingretten at det styrende for straffutmålingen er påvirkningsgrad, kjøreatferd og skadepotensial. 

TINGRETTEN: Mannen måtte møte i tingretten i Tromsø denne uken. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
TINGRETTEN: Mannen måtte møte i tingretten i Tromsø denne uken. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

«I nærværende sak er det kjørt med relativt lav promille, men over grensen for reaksjon med forelegg», skriver retten. 

Dersom promillen ligger et sted mellom 0,5 til og med 1,2 – slik som i dette tilfellet – blir du som regel straffet med både bot og en betinget fengselsstraff. 

Selv om det ikke er holdepunkter for at kjøringen i seg selv medførte trafikkfarlige situasjoner, trekker retten frem at mannen ble stoppet på en tett trafikkert vei i rushtiden. 

Høy inntekt gir høy bot

Selv om mannen har tilstått forholdet, så er retten tydelig på at det må reageres i tråd med gjeldende rettspraksis.

Basert på dette landet retten på at passende straff er tap av førerretten i 15 måneder og betinget fengsel i 18 dager, som betyr at han ikke trenger å sone i fengsel fysisk. 

I tillegg til dette kommer en svært høy bot. 

I Norge er det nemlig sånn at promillekjøring normalt straffes med en bot tilsvarende 1,5 ganger månedsinntekt. 

Fordi mannen har en oppgitt bruttoinntekt på 121.000 kroner i måneden, landet retten på at boten settes til 155.000 kroner. 

Dersom mannen ønsker muligheten til å kjøre bil igjen, må han kjøre opp på nytt etter at det har gått 15 måneder.