ÅSTEDET: Drapet, som fant sted i en boligblokk på Oppsal i september i 2018, er nå ferdig behandlet av lagmannsretten. Foto: Heiko Junge / NTB
ÅSTEDET: Drapet, som fant sted i en boligblokk på Oppsal i september i 2018, er nå ferdig behandlet av lagmannsretten. Foto: Heiko Junge / NTB

Mann dømt for å ha drept kjæresten med hagle i Oslo

I tingretten ble 57-åringen frifunnet, men i dag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett: De mener han er skyldig i å ha drept kjæresten på Oppsal i Oslo høsten 2018.

Straffen er satt til fengsel i 10 år og seks måneder.

Retten mener at han skjøt samboeren sin med ei hagle som har dobbeltløpet pipe. De to skuddene traff overarmen og gikk inn i brystet. Hun døde umiddelbart av skadene.

Den nå domfelte mannen har aldri nektet for at han holdt i våpenet da det gikk av, men han har hele tiden forklart at dette var et uhell. I tingretten ble 57-åringen trodd på at drapet var uaktsomt, noe som betyr at det ikke skjedde med vilje.

STOR ETTERFORSKNING: Politiets kriminalteknikere på balkongen i den aktuelle leiligheten kort tid etter at skuddene ble løsnet. Foto: Heiko Junge / NTB
STOR ETTERFORSKNING: Politiets kriminalteknikere på balkongen i den aktuelle leiligheten kort tid etter at skuddene ble løsnet. Foto: Heiko Junge / NTB

Sammen med brudd på våpenloven ble han idømt fengsel i tre år og syv måneder, men nå mener flertallet av dommerne i lagmannsretten at han skal dømmes for drap, noe som tredobler lengden på fengselsstraffen.

– Jeg er rystet over at flertallet har funnet ham skyldig i forsettlig drap, sier mannens forsvarer, Bjørn Aksel Henriksen.

Advokaten viser til at totalt ni dommere, inkludert fengslingsmøter, har kommet til at bevisene for drap ikke var gode nok.

– Her er det noe fundamentalt galt med systemet, sier Henriksen.

Skutt på kloss hold

Forsvareren varsler at de vil gjøre alt de kan for å anke saken til Høyesterett.

– Dette er en uriktig dom, sier han.

RYSTET: Forsvarer Bjørn Aksel Henriksen forstår ikke hvordan lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten. Foto: Anette Karlsen / NTB
RYSTET: Forsvarer Bjørn Aksel Henriksen forstår ikke hvordan lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten. Foto: Anette Karlsen / NTB

Det var 57-åringen selv om ringte ambulansen etter at skuddene gikk av, trolig på en meters hold.

Retten mener at skuddene gikk av da mannen klappet sammen hagla, noe som Kripos' våpeneksperter mener skyldes en funksjonsfeil med våpenet.

Imidlertid skriver retten at «å lade en hagle inne i en liten leilighet i så kort avstand fra en annen person, står sterkt i strid med kravene til forsvarlig forsvarlig håndtering av slike våpen».

Etter vurderingen mener to dommere at han ikke hadde til hensikt å drepe kjæresten sin, mens flertallet av dommerne mener han gjorde det med vilje.

Statsadvokat og aktor i saken, Alvar Randa, sier til TV 2 at dommen ser korrekt ut.

– Etter det jeg kan se følger lagmannsretten påtalemyndighetens argumentasjon og forståelse av bevisene som ble presentert. På det mest sentrale punktet i saken har lagmannsretten vært grundigere enn tingretten var, og på den bakgrunn, helt korrekt etter påtalemyndighetens oppfatning, domfelt ham for forsettlig drap, sier Randa.

Får strafferabatt

I dommen går det frem at 57-åringen og den avdøde kvinnen ble kjærester året før hendelsen fant sted. Det er ubestridt at forholdet tidvis var svært turbulent.

Den domfelte mannen forklarte i retten at han ladet hagla denne kvelden fordi han ønsket forlate leiligheten og fordi han fryktet at kjæresten skulle få noen til å «ta ham».

Det tror ikke retten på.

De viser blant annet til at avdøde forut for skuddløsningen hadde tatt kontakt med personer og blant annet sagt «nå blir han voldelig igjen». Retten mener det er holdepunkter for at kvinnen fryktet for sitt liv.

57-åringen sier at han etter hendelsen har slitt med skyldfølelse og søvnvansker, men det får han ikke strafferabatt for.

Grunnen til at straffen er satt noe lavere enn utgangspunktet på 12 års fengsel, er at politiet og påtalemyndigheten har brukt lang tid på å få den opp for retten.