DREPT: I september i fjor ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt drept i sitt eget hjem. Under rettssaken ønsket aktor at et bilde av den drepte kvinnen skulle stå synlig for dommerne. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
DREPT: I september i fjor ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt drept i sitt eget hjem. Under rettssaken ønsket aktor at et bilde av den drepte kvinnen skulle stå synlig for dommerne. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mann (30) dømt til 17 års fengsel for drapet på Sunniva

Hordaland tingrett mener det er særdeles skjerpende omstendigheter ved drapet på 23-åringen. 30-åringen dømmes ett år over aktors påstand, og forsvareren vurderer anke.

Den 12. september i fjor ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt angrepet i sitt eget hjem i Bergen. Fem dager senere døde Borgen av skadene. Forrige uke møtte en 30 år gammel mann i retten, hvor han erkjente å ha tatt livet av sin tidligere kjæreste.

Nå er dommen fra Hordaland tingrett klar. 30-åringen dømmes til 17 år fengsel – en skjerping av aktors påstand. I dommen kan man lese at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter» ved drapet, og at retten mener handlingene kvalifiserer til fengsel i 18 år. Tilståelsesfradrag gjør at straffen ender på 17.

– Det er tale om omfattende, vedvarende og smertefull voldsbruk uten foranledning. Drapet er begått i Borgens hjem, der hun skal føle seg trygg, heter det i dommen.

Vurderer anke

Aktor Eirik Stolt-Nielsen hadde lagt ned påstand om 16 års fengsel.

FORNØYD: Aktor Eirik Stolt-Nielsen (venstre) utelukker å anke dommen. Forsvarer Torbjørn Sognefest (midten) er av en annen oppfatning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
FORNØYD: Aktor Eirik Stolt-Nielsen (venstre) utelukker å anke dommen. Forsvarer Torbjørn Sognefest (midten) er av en annen oppfatning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi registrerer at retten har sett alvorlig på saken og bedømt den deretter. Utover det sender jeg saken til riksadvokaten for vurdering, sier aktor Eirik Solt-Nielsen til TV 2 kort tid etter å ha mottatt dommen.

Han utelukker at påtalemyndigheten vil anke dommen.

– Vi har fått medhold og retten har gått opp i forhold til påstand, legger aktoren til.

Den drapsdømte mannens forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, erkjente også at det var flere skjerpende omstendigheter ved drapet. Forsvareren har tidligere uttalt at hans klient var innstilt på en lang fengselsstraff, og Sognefest ba om en straff på 15 år.

Den skjerpede straffeutmålingen gjør at hans klient nå vurderer å anke.

– Når retten legger seg ett år over statsadvokaten sin påstand, trekker dette i retning av at den utmålte straffen ikke er i samsvar med sammenliknbar rettspraksis. Tiltalte vil bruke tiden fremover til å vurdere en eventuell avgrenset anke, sier Sognefest til TV 2.

Foreldrene er lettet

Sunniva Borgens foreldre sier til TV 2 at de er lettet og fornøyde med utfallet av dommen.

– Vi er fornøyde med retten sin skjerping av påstanden. Vi leser dommen nøye, sier foreldrene i en uttalelse til TV 2.

Via sin bistandsadvokat Beate Hamre utdyper foreldrene:

PÅRØRENDE: Bistandsadvokat Beate Hamre sammen med Sunniva Borgens foreldre i retten, Foto: Sorosh Sadat / TV 2
PÅRØRENDE: Bistandsadvokat Beate Hamre sammen med Sunniva Borgens foreldre i retten, Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Familien er lettet over at saken er over, selv om de for alltid må leve med tragedien og tapet over Sunniva. De opplever at dommen er grundig og god, og er tilfreds med at straffen ligger ett år over aktors påstand. Straffens lengde reflekterer sakens grovhet og det tragiske utfallet domfeltes handlinger fikk, skriver Hamre i en tekstmelding til TV 2.

«Massiv overvold»

Påtalemyndigheten hadde på forhånd bedt om 16 års fengsel, og påpekte at det var en rekke skjerpende omstendigheter ved drapet, som ifølge Stolt-Nielsen bar preg av uprovosert, ensidig «massiv overvold». Borgen ble først slått en rekke ganger i ansiktet, før hun ble påført minst 50 knivstikk i ansiktet og overkroppen.

– Volden er uvanlig og utpreget i sitt omfang. Et så tydelig tegn på raseri har jeg aldri sett, sa kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i Vest politidistrikt etter å ha vitnet under rettssaken.

KRAFT: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik viste retten de fire knivene som ble brukt i angrepet. Foto: Vebjørn Barlaup
KRAFT: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik viste retten de fire knivene som ble brukt i angrepet. Foto: Vebjørn Barlaup

Retten beskriver den tiltalte som «sjalu og provokativ», og påpeker at drapet skjedde uprovosert.

– Drapet skyldes utelukkende tiltaltes totalt irrasjonelle aggresjon, som av en uforståelig årsak ble rettet mot hans kjæreste. Dette, kombinert med tiltaltes betydelige alkoholinntak, er eneste mulige forklaring på at Sunniva Borgen ble drept, heter det i dommen.

Aggresjonsproblemer

Den drapsdømte mannen erkjente i retten at han hadde store problemer når han drakk alkohol og ble aggressiv. 30-åringen hadde promille da han ble pågrepet i nærheten av Sunniva Borgens leilighet, og forklarte i retten at det «svartnet» for ham.

Den drapsdømte mannen anslår at han har havnet i 10-15 uprovoserte slagsmål med fremmede på byen, og har tidligere blitt ilagt forelegg for kroppskrenkelse. Seks dager før drapet fikk Sunniva Borgen ham til å ta kontakt med fastlegen for å få hjelp med sin aggresjon.

– Når jeg drikker, så endrer jeg totalt personlighet og ser svart, erkjente 30-åringen i meldingen til fastlegen.

Retten mener den grove volden mot Sunniva Borgen var forsettlig, og påpeker at han hadde promille da han begikk drapet.

«Bedømt som edru ville tiltalte visst at den massive volden og gjentatte kvinstikkene han utsatte Borgen for, mest sannsynlig ville få et dødelig utfall».

Må betale erstaning

Tiltalte ble også funnet skyldig i å motsette seg pågripelse, og spytte en politibetjent i ansiktet.

Videre ble han dømt for å ha ødelagt inventar og utstyr i Sunnivas leilighet.

Den drapsdømte 30-åringen dømmes til å betale Sunnivas foreldre 560 000 i oppreisning, og ytterligere 541 701 kroner for å dekke utgifter og erstatning til foreldre og forsikringsselskap. Tilsammen 1 101 701 kroner.