Mangedoblet erstatning i grov mishandlingssak

En opprinnelig bangladeshisk forsker er dømt til å betale ekskona 890.000 kroner i oppreisning og erstatning etter grov mishandling.

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble beløpet fastsatt til 120.000 kroner. Mannen ble i lagmannsretten i april dømt til tre års fengsel for grov mishandling av sin daværende kone over en periode på rundt fem måneder. Dommen er anket til Høyesterett, men nå har lagmannsretten fastsatt erstatningsbeløpet, skriver Dagbladet.

I dommen fra lagmannsretten heter det at «erstatningen er idømt for meget alvorlige forsettlige voldshandlinger og trusler begått over en periode på cirka fem måneder. Kvinnen er påført alvorlige og varige helseskader».

Forskeren, som har doktorgrad i mikrofinans og fattigdomsbekjempelse, har økonomisk evne til å betale erstatningsbeløpet, mener retten, som skriver at «erstatningsbeløpet ikke kan anses urimelig tyngende».

I retten fortalte ekskona at hun skal ha blitt hengt opp i takbjelkene i stua og deretter slått og mishandlet. Mannen skal også flere ganger ha truet med å drepe henne, samtidig som han har nektet henne å forlate leiligheten.

Den sterkt forkomne kvinnen ble funnet av brannmannskaper da brannalarmen gikk i bygget der paret bodde. Under evakueringen mente flere naboer at det befant seg en kvinne i mannens leilighet. Til tross for brannalarmen turde ikke kvinnen, som følge av truslene fra sin mann, å gå ut av leiligheten. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2