OSLO: F.v. Guro Lind i Unio, Pål N. Arnesen i YS stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat og Egil André Aas i LO Stat før forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
OSLO: F.v. Guro Lind i Unio, Pål N. Arnesen i YS stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat og Egil André Aas i LO Stat før forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Maktapparatet blir rammet hvis det blir streik i staten

Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet.

– Vi vet bedre enn noen andre at en streik i offentlig sektor også rammer publikum, slik er det også nå, men uttaket er først og fremst ment å treffe arbeidsgiver, sier leder Egil André Aas i LO Stat.

Han har varslet at over 1.000 medlemmer kommer til å legge ned arbeidet hvis meklingen ikke skulle føre fram. Skulle det bli streik, vil blant annet 13 departementer få streikevakter utenfor dørene fra tirsdag morgen.

Også Unio, YS og Akademikerne har så langt avvist lønnstilbudet fra staten. Hvis meklingen bryter sammen, vil ytterligere nesten 2.500 statsansatte være tatt ut i streik i første omgang. Tariffavtalene det forhandles om omfatter til sammen over 41.000 ansatte i staten.

– Vi har en ambisjon om å om å finne en løsning. Samtidig er det slik vi også må forberede oss på det motsatte. Og det vil i så fall bety streik, sier Aas.

– Vi får se om vi får en løsning innen midnatt, sa riksmekler Ruland til TV 2 tidlig mandag kveld. Se intervjuet i videovinduet under annonsen:

Tilbudt rundt 3,7 prosent

Fristen for å komme i mål med meklingen i statsoppgjøret går ut ved midnatt natt til tirsdag. Men hvis partene mener de fortsatt har noe å prate om, vil de fortsette dialogen – uansett når meklingsfristen utløper. Det kan også oppstå en situasjon der en eller flere av de fire hovedorganisasjonene – LO, Unio, YS og Akademikerne – har akseptert tilbudet fra staten, mens andre vil bryte eller fortsette samtalene.

Det synes usannsynlig at alle arbeidstakerorganisasjonene vil avvise tilbudet fra staten, som skal være i tråd med frontfagsrammen på 3,7 prosent, idet meklingsinnspurten tar til.

– For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen. Frontfagsmodellen sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne, sa statens personaldirektør Gisle Norheim da bruddet i forhandlingene var et faktum i slutten av april.

Politi, skatt og toll

– Det blir krevende, vi har en god del som skal gjennomgås. Men jeg er optimistisk med tanke på at vi skal få til et resultat, sier leder Pål N. Arnesen i YS Stat.

Han har varslet streik at 260 medlemmer, ansatte i departementer og flere direktorater, vil legge ned arbeidet ved brudd. Akademikerne tar ut 1.350 ansatte i blant annet Oslo-politiet, Skatteetaten og Tolletaten ved et eventuelt brudd. Unio vil ramme politi, universiteter og høyskoler i Bergen, Trondheim og Oslo med et første streikeuttaket som omfatter 850 medlemmer.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi sto for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.