Kronekursen:

– Må venne oss til at det svinger

Krona ruller ned, litt opp, og så litt ned igjen. Hvordan vil den se ut framover?

KRONA: En liten styrking i kronekursen i går ga grunn til håp. Men vil den fortsette å styrke seg? Foto: Gorm Kallestad
KRONA: En liten styrking i kronekursen i går ga grunn til håp. Men vil den fortsette å styrke seg? Foto: Gorm Kallestad

Norges Bank er i god gang med å sette opp rentene for å få bukt med inflasjonen i Norge, men den svakere krona har gjort denne jobben vanskeligere.

Enkelt forklart betyr svak krone for deg og meg at vi har mindre kjøpekraft, og gjør blant annet utenlandsturer dyrere. For bedrifter som driver med eksport derimot vil en svak krone gi dem et konkurransemessig fortrinn.

Siden fredag har kronen styrket seg. Hvis vi ser opp mot euro så styrket krona seg fra rundt 11,80 til 11,65.

Men i går svekket den seg litt igjen til rundt 11,55.

En sensitiv valuta

– Det er ikke noe rett linje her, sier Nils Kristian Knudsen. Han er rente og valutastrateg i Handelsbanken, og følger nøye med på de daglige svingningene i kursen.

Den norske krona har den siste tiden vært på et historisk lavt nivå. Hvorfor og hvordan er vanskelig å forklare, men vi prøver likevel.

– Krona er en sensitiv valuta. Veldig mye av det som skjer internasjonalt påvirker norsk økonomi.

VALUTASTREG: Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken følger nøye med på de daglige svingningene i kronekursen. Foto: Bård Gudim/Handelsbanken
VALUTASTREG: Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken følger nøye med på de daglige svingningene i kronekursen. Foto: Bård Gudim/Handelsbanken

Tirsdag var sentralbanksjef Ida Wolden Bache på Stortinget til en åpen høring om finansmarkedsmeldingen. Den norske krona var et sentralt tema.

– Mye av det som har skjedd de siste årene er i sum negativt for krona. Høy inflasjon, stor usikkerhet i utlandet og i tillegg har sentralbanken satt opp renta i et raskt tempo, forteller Knudsen.

Så kronen har altså blitt betydelig svakere. Men hvordan vil det se ut framover?

Opp og ned

– Kronen vil nok være svakere fremover enn det vi har sett før. Vi må også venne oss til at krona svinger mye forklarer Knudsen.

Sommerferien vil derfor bli dyrere for nordmenn som tenker seg utenlands.

I Nordea Markets ferske prognoserapport spår også de at krona vil holde seg på et lavt nivå, i historisk sammenheng.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, snakker om inflasjon og hvordan de økonomiske utsiktene vik påvirke hverdagen til folk. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, snakker om inflasjon og hvordan de økonomiske utsiktene vik påvirke hverdagen til folk. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier at den norske kronen har gått fra å være en høyrentevaluta til å bli en lavrentevaluta.

Selv om Norges Bank har satt opp renta, har andre land også gjort det samme. Mange land har også satt opp renta mer og raskere enn det Norge har gjort. Det bidrar til at rentedifferansen blir lavere.

– Lavere olje- og gasspriser og Norges Banks kronesalg på vegne av staten har trolig forsterket kronesvekkelsen. Høyere renter og mindre kronesalg framover kan gi en litt mindre svak krone på litt sikt, sier Olsen.

Vil styrke seg

Knudsen tror at krona vil holde seg på rundt 11,6 opp mot euroen, før den vil styrke seg noe mot slutten av året.

– Vi ser for oss at renta blir satt opp mot 3,75 prosent. Det vil gi støtte til kronekursen. Når vi ser på kronekursen i dag, så er den svakere uten at vi klarer å begrunne det ordentlig.

Han avslutter:

– Vi tenker at over tid vil situasjonen normalisere seg litt.