MÅ SVARE. Onsdag 11. januar mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) Rolleforståelsesutvalgets rapport om forholdet mellom politiet og den private organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Anne-Mette Magnussen har ledet utvalget. Foto: Alf Simensen / TV 2
MÅ SVARE. Onsdag 11. januar mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) Rolleforståelsesutvalgets rapport om forholdet mellom politiet og den private organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Anne-Mette Magnussen har ledet utvalget. Foto: Alf Simensen / TV 2
Politiskandalen:

Må svare i Stortinget

Fire partier på Stortinget vil ha svar fra justisministeren på hvordan hun vil reagere på rapporten fra Rolleforståelsesutvalget.

Både Rødt, SV, Venstre og MDG har bedt justisministeren om å redegjøre for hva regjeringen har tenkt å gjøre med anbefalingene fra Rolleforståelsesutvalget.

Konklusjonene fra utvalget viser at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi og rollen som medlem av NNPF, Norsk Narkotikapoliti Forening. Videre konkluderes det med at politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- og narkotikafeltet til NNPF, en privat forening, i stedet for å ta ansvar for kompetanseutviklingen selv.

Utvalget trekker frem at det er et demokratisk problem og et rettssikkerhetsproblem når politipraksis og politipolitikk utvikles av personer i en privatforening, fremfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt.

Politiskandale

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrus Thorsvik fra Venstre har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Mehl der hun spør om regjeringen vil sørge for at problematisk praksis fra politiets side nå er opphørt, og hvilke av anbefalingene fra utvalget som justisministeren vil gjennomføre?

VIL HA SVAR. Ingvild Thorsvik, Stortingsrepresentant fra Venstre vil ha svar fra justisministeren. Foto: Martin Leigland / TV 2
VIL HA SVAR. Ingvild Thorsvik, Stortingsrepresentant fra Venstre vil ha svar fra justisministeren. Foto: Martin Leigland / TV 2

Til TV 2 sier Thorsvik at det er en rekke anbefalinger i rapporten som hun gjerne ser at regjeringen følger opp.

– Dette handler blant annet om at kompetanseheving i politiet ikke skal utføres av private organisasjoner, at undervisning av politifolk skal basere seg på forskning og vitenskap, ikke ideologi, og at ytringsklimaet innad i politiet må bedres, sier Thorsvik.

Også i SV vil de vite hva Mehl vil gjøre med rapporten hun mottok i forrige uke. De har kalt justisministeren inn til en interpellasjon. Her vil Mehl måtte redegjøre for utvalgets rapport og også hvordan regjeringen vil følge opp anbefalingene fra rapporten. Dermed blir det en debatt i Stortinget om denne saken.

– Vi har valgt å kalle ministeren til Stortinget for en interpellasjon slik at vi får en egen debatt på denne alvorlige saken. Rapporten viser et problematisk samrøre mellom NNPF og norsk politi som er en politiskandale. Da er det på sin plass at ministeren kalles til Stortinget for å redegjøre for rapporten og hvordan regjeringen vil følge den opp, sier stortingsrepresentant fra SV, Andreas Sjalg Unneland til TV 2.

Privat politi

Også i Miljøpartiet (MDG) har de lest rapporten grundig. De har merket seg at NNPF deltok i en aksjon iverksatt av Asker&Bærum politidistrikt.

SJOKKERT. Lederen i MDG, Arild Hermstad er sjokkert over det Rolleforståelsesutvalget har avslørt. Foto: Simen Askjer  / TV 2
SJOKKERT. Lederen i MDG, Arild Hermstad er sjokkert over det Rolleforståelsesutvalget har avslørt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge rapporten iverksatte Asker og Bærum politidistrikt en to måneder lang aksjon, som resulterte i 150 pågrepne for bruk og besittelse av narkotika. I en reportasje i Budstikka 22. oktober 2013 forklarte innsatsleder Dag Funderud i Asker og Bærum politidistrikt at aksjonen var planlagt og utført i «samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening».

Nå vil MDG vite om det finnes flere eksempler på slikt samrøre. Lederen i MDG, Arild Hermstad reagerer sterkt på disse opplysningene.

– Det er sjokkerende. Det kan se ut som om NNPF har hatt direkte deltagelse i utøvende politiarbeid og i planlegging av aksjoner. I så fall kan dette ha satt norske borgeres rettsikkerhet i fare. Nå lurer vi på om statsråden er komfortabel med at politiet selv skal følge opp slike funn, sier Hermstad til TV2.

MDG er også opptatt av ofrene for politiets metoder. Og de vil vite hva det har betydd at politiet i årevis har drevet narkotikapolitikk i strid med lover og regler.

De sender nå skriftlige spørsmål til justisministeren om dette.

– Hva gjør justisministeren for å komme til bunns i dette? Politiets samarbeid med NNPF er ikke en teknisk sak. Dette har hatt følger for mange i Norge. Hva gjør man med de ansvarlige? Dette er spørsmål vi vil ha svar på. Og så vil vi ha forsikringer om at dette aldri må skje igjen, sier Hermstad til TV 2.

Fire partier vil ha svar

Også Rødt vil ha svar fra Mehl. Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund har sendt inn spørsmål til justisministeren der han spør om når Mehl kommer til Stortinget for å redegjøre for arbeidet med å følge opp rapporten fra Rolleforståelsesutvalget.

– Det som kommer fram i rapporten er en skandale og da kreves det politisk ansvar fra øverste hold i Justisdepartementet, sier Drevland til TV 2.