Må svare etter tvillingdødsfall

Både barneministeren og helseministeren kalles inn til Stortinget. Høyre krever handling etter den rystende rapporten om lovbrudd og svikt i helsehjelpen til tvillingene Mina og Mille (16)

MÅ SVARE: Høyre krever at helseminister Ingvild Kjerkol og barneminister Kjersti Toppe i verksetter livsviktige tiltak for barn og unge med psykiske problemer og stiller spørsmål i Stortingets spørretime. Foto: Olav T. Hustad Wold  / Tv 2
MÅ SVARE: Høyre krever at helseminister Ingvild Kjerkol og barneminister Kjersti Toppe i verksetter livsviktige tiltak for barn og unge med psykiske problemer og stiller spørsmål i Stortingets spørretime. Foto: Olav T. Hustad Wold / Tv 2

Statsforvalteren i Vestland konkluderte onsdag med svikt i psykiatrien og svikt i Indre Østfold kommunes helse og omsorgstjeneste, i tiden før jentene ble funnet døde av overdoser i januar i fjor.

Tvillingene led av spiseforstyrrelser, men de ble skrevet ut av psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner. TV 2 har avslørt at de var innom 12 ulike barnevernsinstitusjoner og møtte over 100 ulike behandlere.

SVIKT: Mina og Mille fikk ikke forsvarlig hjelp i psykiatrien og av Indre Østfold kommune. Foto: Privat
SVIKT: Mina og Mille fikk ikke forsvarlig hjelp i psykiatrien og av Indre Østfold kommune. Foto: Privat

Høyre viser til flere alvorlige rapporter om situasjonen for barn og unge med sammensatte problemer. Nå kaller de inn både Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe til Stortingets spørretime til uka.

– Det haster med å styrke behandlingstilbudet til barn og unge med psykisk uhelse. Her er regjeringens satsing for svak. Mange institusjoner som jobber med psykisk syke barn er fortsatt stengt i helgene, sier Høyres Tone W. Trøen. Hun er leder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Derfor vil hun ha svar på hvordan helseministeren vil sikre at barn og unge får den livsviktige oppfølgingen og behandlingen de har krav på uansett dag og tid på døgnet.

– Tilsynsrapporten om Mina og Mille konkluderte med at de ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Det er kritisk at vi ikke klarer å møte syke barn og unge bedre. Jeg vil spørre hvordan helseministeren vil sikre at de som er i barnevernets omsorg, får den helse helsehjelpen de har krav på. Og om hun vil sørge for at døgnbehandling i psykiatrien blir tilgjengelig uavhengig av om det er ukedag eller helg, sier Trøen.

Også Høyres nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité vil stille spørsmål etter tilsynsrapporten om tvillingene.

– Jeg vil ha svar på hvordan barneministeren konkret har jobbet sammen med helseministeren for å sikre bedre samarbeid mellom tjenestene siden Regjeringen tiltrådte i 2021, sier Tage Pettersen og fortsetter.

– Vi har gang på gang fått bekreftet at fravær av kompetanse om rus og psykisk helse i barnevernet kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Vi trenger bedre samhandling mellom helsesektoren og barnevernet og det haster.