Spennende rapport:

– Må rette opp gammel urett

Et ras av rettsaker om samiske rettigheter kan bli resultatet av Sannhetskommisjonen, som presenteres for Stortinget 1 juni.

NY RAPPORT. 1 juni presenteres en ny rapport, om fornorskningspolitikken overfor samer og kvener, som det er store forventninger til. Foto: Frank Lervik / TV 2
NY RAPPORT. 1 juni presenteres en ny rapport, om fornorskningspolitikken overfor samer og kvener, som det er store forventninger til. Foto: Frank Lervik / TV 2

766 personer har fortalt sine historier til kommisjonen.

Sannhets- og Forsoningskommisjonen har i snart fire år gransket konsekvensene av tidligere tiders fornorskningspolitikk overfor samer og kvener.

Rapporten blir derfor en historisk kartlegging av politikken overfor samer og kvener.

Etter det TV 2 forstår har medlemmene i kommisjonen blitt sjokkert over det som er kommet fram, også om forhold som ikke har vært kjent tidligere. Stortinget vil få overlevert resultatet av denne granskingen i et høytidelig arrangement 1 juni.

Planen er at rapporten skal danne grunnlag for forsoning mellom samer og kvener og majoritetsbefolkningen i Norge.

NYE RETTSAKER. Inge Even Danielsen, leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund NRL regner med at mange vil kreve ny behandling av tidligere rettsaker etter at Sannhetskommisjones rapport legges fram. Foto: Per Haugen / TV  2
NYE RETTSAKER. Inge Even Danielsen, leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund NRL regner med at mange vil kreve ny behandling av tidligere rettsaker etter at Sannhetskommisjones rapport legges fram. Foto: Per Haugen / TV 2

Skandale

I tillegg til de mange personlige fortellingene vil rapporten også grundig ta for seg hvordan rettssystemet har satt strenge rammer for reindrifta.

Gjennom flere dommer i Høyesterett opp gjennom årene og i diverse jordskiftesaker har samer og reindrifts utøvere mista både beitemark og rettigheter. I Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er de svært spente på hva Sannhetskommisjonen kommer fram til, sier Inge Even Danielsen, Styreleder i NRL.

– Det blir spennende å se hva de kommer med. Vi har hatt flere møter med kommisjonen og kommet med innspill. Nå forventer vi at det ryddes opp i uretten som er gjort opp gjennom årene, sier Danielsen.

Han sier at reindriftsnæringa har blitt frarøvet områder mange steder over lang tid. Vindkrafta føyer seg inn i et mønster av tidligere tiders overgrep. Og det skjer i dag, sier NRL-lederen.

– Arelforvaltning generelt har vært en skandale. Jeg håper overgrepene bak over i tid, fra midten av 1800-tallet og fram til i dag blir grundig gjennomgått. Her regner jeg med at det kommer massiv kritikk.

– Hvordan kan man få til en forsoning?

– Først må staten rette opp i gammel urett, det har de mulighet til. Så må man ta tida til hjelp og håpe at man kan få til et levelig samspill mellom storsamfunnet, jordbruket og reindrifta, sier han. Danielsen forventer at mange som er rammet av feil lovanvendelse ved tidligere rettsaker vil forsøke å få saken opp på nytt.

Katastrofale konsekvenser

Også i Sametinget har de forventninger til rapporten. Men det blir ingen enkel sak for storsamfunnet å rette opp i en urett som har pågått i 150 år sier Sametings-president, Silje Karine Muotka til TV2.

– Vi har hatt en 150-årig periode med en aktiv politikk for å fjerne samisk språk og kultur, noe som har hatt katastrofale konsekvenser. Vi har elementer av systematiske skjevheter helt inn i vår samtid, sier Muotka, som viser til en mangeårig kamp for å få til samisk undervisning og samiske barnehager.

FORVENTNINGSFULL: Sametings-president, Silje Karine Muotka, har store forventninger til rapporten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
FORVENTNINGSFULL: Sametings-president, Silje Karine Muotka, har store forventninger til rapporten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Og så har vi klart det kunststykke å holde på med et pågående menneskerettsbrudd mot samer på Fosen. Forsoning skjer ikke med et pennestrøk. Vi behøver tid og det kan bli smertefullt. Historien har levert oss en blytung arv, tidspunktet er krevende, Vi er på et krevende sted på vår felles historie, sier Sametingets president, som skal delta i stortinget når rapporten presenteres 1. juni.

Da vil den 768-siders lange rapporten overleveres til Stortinget som er oppdragsgiver.

Seks av de som har fortalt sine historier til kommisjonen vil være til stede.

Også i resten av landet vil det være markeringer, foredrag og en lytte-dugnad i regi av Universitetet i Tromsø, som har hatt sekretariatet for Sannhets- og Forsoningskommisjonen.

 Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det var stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Kirsti Bergstø (SV) som i 2018 foreslo å opprette denne kommisjonen, som Stortingets flertall sluttet seg til.