– Må regne med høye sjokoladepriser lenge

Ekstremvær og ødelagte avlinger har presset kakaoprisen til himmels. Det får konsekvenser for sjokoladeglade nordmenn, ifølge analytiker.

PRISSJOKK: Analytiker Christian Anton Smedshaug tror vi får en langvarig prisøkning på sjokolade fra og med sommeren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
PRISSJOKK: Analytiker Christian Anton Smedshaug tror vi får en langvarig prisøkning på sjokolade fra og med sommeren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I løpet av det siste året har værfenomenet El Nino og menneskeskapte klimaendringer ført til rekordvarme, skogbranner og tørke rundt om i verden.

Det er dårlig nytt for sjokoladeglade nordmenn. 

Varmen har nemlig gått hardt ut over jordbruket i Ghana og Elfenbenskysten, som står for om lag 60 prosent av kakaoproduksjonen i verden. 

Tørke og plantesykdommer gjør at mange av avlingene får store skader, skriver CNBC. 

Nå koster en sekk med kakaobønner over 60 kroner kiloen. Det er prisrekord med god margin, og mer enn dobbelt så mye som februar i fjor. 

I løpet av januar har prisen økt med om lag 40 prosent:

SSB publiserte ferske tall fra konsumprisindeksen fredag. Der kommer det frem at sjokolade har økt i pris med «bare» seks prosent det siste året. Den siste måneden har sjokolade økte med 7,1 prosent.

Christian Anton Smedshaug, analytiker og daglig leder i Agri Analyse, tror det store prishoppet på sjokolade først vil komme i sommer: 

– Det er en viss tidsforsinkelse fordi vi har prisvinduer i januar og juli, men jeg vil tro at dette slår ut i andre halvdel av 2024, sier han til TV 2.

Etterslep

Siden nesten all kakaoproduksjonen i verden foregår i ett område, er det vanskelig for andre land å ta igjen etterslepet når avlingene i Vest-Afrika streiker, ifølge Smedshaug. 

– Det tar tid å dyrke frem trærne kakaobønnene vokser på, og det er lite produksjon andre steder, så vi må regne med høye sjokoladepriser lenge, spår analytikeren. 

En annen grunn til at han tror prisøkningen blir langvarig, er at det vil ta tid å bygge opp igjen lagrene med kakaobønner andre steder i verden, selv om produksjonen kommer i balanse igjen. 

AVLINGENE STREIKER: Tørke og plantesykdom har skapt store problemer for produksjonen av kakaobønner i Vest-Afrika. Foto: SIA KAMBOU
AVLINGENE STREIKER: Tørke og plantesykdom har skapt store problemer for produksjonen av kakaobønner i Vest-Afrika. Foto: SIA KAMBOU

– Etter pandemien har det vært et økt fokus på hvor sårbare verdikjedene kan være. Dette er en slags bekreftelse på det, sier Smedshaug.

– Men hvor farlig er det egentlig at sjokolade blir dyrere? 

– Det er litt avhengig av hvem du spør. Kona mi er for eksempel veldig glad i sjokolade, svarer analytikeren spøkefullt. 

Nordmenn ligger faktisk blant verdenstoppen når det kommer til sjokoladeforbruk. I gjennomsnitt spiser vi om lag 9 kilo sjokolade i året.

– Generelt sett kan man sikkert dra ned volumet litt, men det er produkter som betyr noe for folks velferd og livskvalitet, legger Smedshaugen til. 

– Ingen erstatning

TV 2 har vært i kontakt med både Freia og dagligvareorganisasjonen Virke for å spørre hvordan prisøkningen på kakaobønner slår ut på sjokoladeprisene.

Kommunikasjonssjef i Freia, Øyvind Olufsen, svarer at han verken kan bekrefte eller avkrefte at de øker prisen på sjokolade, noe han begrunner ut fra konkurransehensyn.

Virke svarer at de ikke har tilgjengelige tall, og at de uansett ikke kommenterer fremtidig prisutvikling. 

UERSTATTELIG: – Det finnes ingen erstatning for kakao, sier Christian Anton Smedshaug. Foto: ANGE ABOA
UERSTATTELIG: – Det finnes ingen erstatning for kakao, sier Christian Anton Smedshaug. Foto: ANGE ABOA

At prisøkningen kommer, er likevel ikke Christian Anton Smedshaug i tvil om: 

– I andre produkter kan du ofte bytte ut noen av ingrediensene, men det finnes ingen erstatning for kakao, sier han. 

– Når prisen på råvaren har doblet seg fra gjennomsnittsnivået, så må du regne med en varig prisendring, legger analytikeren til.