Norges Bank hever renten:

– Må forberede seg på en hard høst og vinter

Norges Bank har, som mange ventet, satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det går utover de med bolig, mener Huseierne.

SMELL: Boligeierne vil særlig merke den økte renten i høst og vinter, mener Huseierne. Foto: Frode Hoff / TV 2
SMELL: Boligeierne vil særlig merke den økte renten i høst og vinter, mener Huseierne. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Signalet om at renten økes igjen i september er ikke godt nytt for husholdningene, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Henrik Pihl.

Han mener tiden framover blir tøff.

– De fleste husholdningene må forberede seg på en hard høst og vinter. Med denne renteøkningen vil boliglånsrenten for mange komme over tett oppunder seks prosent, og for en god del vil den bikke seks prosent, sier han.

RENTE: Huseiernes Carsten Henrik Pihl mener de med bolig vil få svi. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
RENTE: Huseiernes Carsten Henrik Pihl mener de med bolig vil få svi. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Renten går opp

Torsdag kom Norges Bank med nyheten.

De hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent.

– Mange er bekymret for egen økonomi og spør om det virkelig er nødvendig å heve renten så mye. Vi vet at det har en kostnad at vi hever renten. Men kostnaden ved å la være, kan bli større, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank har behov for høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenta videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Forrige renteheving kom i juni. Da satte Norges Bank renta opp med 0,5 prosentpoeng. Og hun utelukker ikke at det kan fortsette etter september også.

PRESSEKONFERANSE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen i Arendal torsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
PRESSEKONFERANSE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen i Arendal torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

– Hvis inflasjonen biter seg fast, kan det bli nødvendig å stramme enda kraftigere til, med fare for et alvorlig tilbakeslag der mange kan bli stående uten jobb, sier Bache.

– Som forventet

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea mener renteøkningen er som de ventet.

– Norges Bank har jo varslet dette. I den planen de la i juni, så sa de at de så for seg to rentehevinger til og den første nå i august, hvis det gikk som de så for seg. Og det har gått omtrent slik som de så for seg, sier han.

VENTET DET: Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea. Foto: Ole Ebbesen / TV 2
VENTET DET: Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO mener Norges Bank har gjort riktig i å heve renten.

– Dette var som forventet. Selv om prisveksten er litt dempet, er den fortsatt langt over målet, og temperaturen i norsk økonomi er ennå høy. Etter vårt syn var derfor rentehevingen riktig, sier han.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er derimot uenig med Norges Bank.

– De begrunner økningen med at arbeidsmarkedet er stramt og det betyr jo at de ønsker at ledigheten skal opp. Det betyr at vi rett og slett er uenige i at det er nødvendig. Den inflasjonen vi nå har, den er importert, sier han til TV 2.

KRITISK: Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Foto: Ole Ebbesen / TV 2
KRITISK: Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Ikke så kraftig

Olsen i Nordea understreker at renten har vært høy før.

– I forhold til økningen vi hadde før pandemien, så er ikke økningen så kraftig. De første rentehevingene handlet om å omme tilbake til der vi kom fra. Sånn sett ikke hatt så mye å si for folks evne til å forbruke.

Likevel vil vi merke dette, mener Olsen.

– For hver kvarting (økning med 0,25 prosentpoeng, jour.anm) nå så biter det mer og mer og folk så kommer konsumet til å gå litt ned og boligmarkedet kommer også til å merke disse rentehevingene.

Norges Bank tror en rentetopp vil komme i september.

Men Olsen vil ikke utelukke at styringsrenten kan bli enda høyere enn det varslede 4,25 prosent.

–Til en viss grad er kronekursen utsatt og det peker også Norges bank på. De tror jo rentetoppen kommer nå i september, men hvis kronekursen svekkes enda mer, og det kan skje, så kan det hende at de må øke rentene enda mer, sier han.

Frykter mer inkasso

Inkassorådgiver Geir Grindland i Remake Accounting mener renteøkningen er dårlig nytt for de som ligger bakpå med betalingene.

– Dette vil påvirke husholdninger på flere måter. En økning i renten vil føre til en økning i inkassosaker og inkassogjeld, sier han.

Han frykter flere tvangssalg framover.

– Dette vil ha økonomiske konsekvenser spesielt de som har store lån eller andre gjeldsforpliktelser.