– Må dele informasjon i kampen mot organiserte kriminelle

Deling av informasjon innad i politiet er viktig for å lykkes i kampen mot organisert kriminalitet, slår Kripos fast i en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Kunnskap må deles mellom distriktene og særorganene for å kunne utarbeide effektive tiltak for bekjempelse, skriver avdelingsleder Atle Roll-Mathiesen i forordet til rapporten.

Rapporten åpner med å si at organisert kriminalitet er et økende samfunnsproblem i Norge. Kripos tror også at utfordringen vil ble enda større i fremtiden.

Som eksempler på særlig alvorlig kriminalitet som drives i organiserte former, nevnes menneskehandel, smugling, narkotika- og vinningskriminalitet. De såkalte mobile vinningskriminelle, ofte utenlandske bander som opererer på tvers av politidistriktenes grenser, og kriminelle MC-gjenger er viet egne kapitler i rapporten. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2