Må betale bot på ti millioner kroner etter Helge Ingstad-ulykken

Staten ved Forsvarsdepartementet ilagt foretaksstraff på ti millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad.

HELGE INGSTAD: KNM Helge Ingstad i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Foto: Marit Hommedal / NTB
HELGE INGSTAD: KNM Helge Ingstad i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har ilagt staten ved Forsvarsdepartementet en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad.

Forsvarsdepartementet har i dag meddelt statsadvokaten at forelegget blir vedtatt.

Det kommer frem i en pressemelding.

Straffen gis for overtredelse av straffeloven for «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade eller lignende ulykke, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

– Departementet tar til etterretning at påtalemyndigheten mener det er grunnlag for foretaksstraff i saken.

Begrunnelsen for dette er at Forsvaret, gjennom klarere retningslinjer og prosedyrer for å hindre den type sammentreff av uheldige omstendigheter på bro som er konstatert i denne saken, kunne ha avverget ulykken.

Departementet understreker samtidig at vedtakelsen av forelegget ikke innebærer at departementet har tatt stilling til eventuell strafferettslig skyld hos enkeltpersoner.

Dette vil det være opp til domstolene å avgjøre.

Forsvarssektoren har siden ulykken i 2018 jobbet med å utbedre og rette opp det som blant andre Havarikommisjonen har påpekt slik at en tilsvarende ulykke skal unngås.

Mer innhold fra TV 2