LOCKOUT: Den varslede konsekvensen av arbeidskonflikten mellom NFO og NHO Luftfart har allerede ført til problemer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB.
LOCKOUT: Den varslede konsekvensen av arbeidskonflikten mellom NFO og NHO Luftfart har allerede ført til problemer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB.

Luftambulansetjenesten: – Ambulansefly er operative og i beredskap

Innføringen av lockout for flyteknikere i NFO kan føre til problemer for luftambulansetjenesten.

Luftambulansetjenesten varslet søndag formiddag om at to ambulansefly hadde fått tekniske problemer og sto på bakken.

– Vi følger situasjonen og rapporterer til vår eier, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

– Blir det leid inn andre selskaper til å drifte helseberedskapen i Norge?

– Nei, det blir det ikke, sier Juell.

Kort tid etterpå kommer Luftambulansetjenesten med en rettelse:

– Ambulanseflyet i Brønnøysund og Alta er operative og i beredskap, skriver Juell i en SMS til TV 2.

De beklager at det først ble opplyst om feil.

Varslet mulig krise

Meldingen kom kort tid etter at luftambulanseselskapet Babcock varslet om at beslutningen kunne føre til problemer innen kort tid.

– Babcocks teknikere gjennomførte en inspeksjon av alle ambulanseflyene mellom kl. 23 og midnatt lørdag, for å gi maksimal tilgjengelighet fra midnatt, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden, og legger til:

– Med lockout kan det likevel bare være snakk om timer før første ambulansefly blir satt på bakken, og kun dager før hele flåten står.

Babcock søkte lørdag om dispensasjon fra den varslede lockouten, men fikk avslag fra NHO Luftfart.

Opplever ingen vilje til løsning

Søndag varsler NHO Luftfart at streiken vil kunne ramme mange.

– Streiken som pågår vil ramme svært mange. Det beklager vi selvsagt sterkt, men vi opplever fortsatt ingen vilje hos motparten til å finne en løsning. Flyteknikerne i NFO har avvist både Riksmekler og våre gjentatte forsøk på å finne en løsning på konflikten, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Hvordan kan dette påvirke beredskapen?

Vi vurderer de tariffmessige forholdene knyttet til konflikten. Det er myndighetene som må vurdere spørsmål om hvordan streiken påvirker beredskap og liv og helse, sier Lothe.

Kan blir tvungen lønnsnemd

Enn så lenge har lockouten ført til at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb, noe som igjen kan gå kraftig ut over liv og helse dersom ambulansefly blir stående på bakken over lengre tid.

Det er derfor ventet at staten raskt kan gripe inn og avblåse streiken med en såkalt tvungen lønnsnemd.

TV 2 har rettet spørsmål om lockouten til Helse- og omsorgsdepartementet, som henviser videre til Arbeidsdepartementet.

– Departementet opplyser at arbeidsministeren følger med på konflikten på vanlig måte. I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Det er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette. Informasjonen fra Helsetilsynet er unntatt offentlighet så lenge en konflikt pågår, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en e-post til TV 2.

Dersom arbeidsministeren anbefaler tvungen lønnsnemd vil rapporten bli offentliggjort.