SVARER STORTINGET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har levert regjeringens tidsplan for strømtiltak til Stortinget. Foto: Javad Parsa/NTB
SVARER STORTINGET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har levert regjeringens tidsplan for strømtiltak til Stortinget. Foto: Javad Parsa/NTB

Lover støtte til næringslivet senest i oktober

Regjeringen har lagt fram sin plan for strømstøtteordninger. Nå vil flere i opposisjonen avbryte ferien for å få på plass bedre tiltak.

Regjeringen forbereder strømtiltak allerede i september. Det kommer fram i et brev til Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) skriver i brevet at de forbereder en proposisjon om endringer i strømstønadsloven som legges frem for Stortinget i løpet av september.

I tillegg vil regjeringen vurdere om andre støtteordninger, slik som bostøtte og lån og stipend for studenter, bør styrkes. Det vil i så fall gjøres tidlig i oktober, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Aasland lover at de i det samme budsjettet vil legge frem en evaluering av strømstøtteordningen for husholdninger.

Støtte til næringslivet

Når det gjelder strømstøtteordning til næringslivet skriver regjeringen at det kommer tiltak senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Det mener Høyre ikke holder mål.

– Vi forventer at regjeringen jobber raskt og at de legger frem en strømstøtteording for bedrifter i en egen sak, slik at Stortinget kan ta stilling til saken umiddelbart. Hvis den blir lagt frem i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sier Nikolai Astrup som sitter i Energi- og miljøkomiteen for Høyre.

Aasland understreker at ordningen kommer senest i forbindelse med statsbudsjettet.

– Klarer vi få den ferdig før så legger vi den frem før, sier Aasland til TV 2.

Vil kalle inn Stortinget

Høyre er nå klare til å avholde ekstraordinært møte i Stortinget så snart regjeringen er klare til å fremlegge sak.

Også SV, Rødt, Venstre, MDG, KrF og Frp ønsker et ekstraordinært møte i Stortinget.

Fungerende leder i SV Kirsti Bergstø mener regjeringen har kommet SV i møte med signaler om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak.

– Samtidig er det helt nødvendig med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta og derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i stortinget så raskt som mulig, der dette er tema, sier hun.

Lars Haltbrekken som sitter i Energi- og miljøkomiteen for SV viser også til at det blir avgjørende at bedrifter som mottar støtte blir møtt med krav fra staten om energieffektiviserende tiltak.

– Og så kan vi ikke gi ut støtte til lønnsomme bedrifter, sier Haltbrekken til TV 2.

SV-krav til strømstøtte-ordning

Når det gjelder strømstøtte-ordning til bedriftene opplever SV å få delte tilbakemeldinger fra næringslivet om behovet. Partiet mener regjeringen må bruke tid for å unngå samme fallgruver som lå i koronastøtte-ordningen til bedriftene.

– Vi advarer veldig sterkt mot å ha ordninger der staten stiller opp når bedrifter sliter, uten at det er en større omfordeling inne i bildet.

– Og hva er krav fra SV til innramming på en slik eventuell strømstøtte-ordning?

– Det må være en sosial og treffsikker innramming. Det kan være aktuelt med lån for de som må håndtere regningene nå.

I forbindelse med koronastøtte-ordningen til næringslivet mente SV at bedriftene ikke skulle kunne si opp folk eller ta ut utbytte mens de mottok støtte.

– Det må være forutsetting også her. Men vi vil se en modell fra regjeringen før vi tar endelig stilling, sier Bergstø.

Venstre Ola Elvestuen mener det viktigste er at regjeringen må sørge for å få på plass bedre Enøk-tiltak.

– Den myndigheten har de selv, og det er ikke nødvendig med et stortingsvedtak. Dette styrer regjeringen selv, men fortsetter de å bare sitte stille er Venstre klar til å ta et ekstra stortingsmøte, sier Elvestuen til TV 2.

Vurderes i morgen

Presidentskapet vil møtes i morgen formiddag for å avgjøre om det er behov for å kalle inn til et ekstraordinært møte på Stortinget.

SV, Frp, Høyre og Sp har alle hvert sitt medlem i presidentskapet, mens Ap har to, inkludert stortingspresidenten som har dobbeltstemme.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsker ikke å kommentere innholdet i tidsplanen enda.

– Vi skal ha møte i presidentskapet tirsdag formiddag. Jeg vil komme tilbake til konklusjonene våre etter det, sier han til TV 2.