Loven om seksuell trakassering på jobb styrkes fra årsskiftet

Fra 1. januar blir arbeidsmiljøloven tydeliggjort. I tillegg kommer det en ny advarsel før julebordsesongen.

En uønsket hånd på låret på julebordet er et klassisk eksempel på seksuell trakassering som Arbeidstilsynet trekker fram. Foto: Gorm Kallestad / NTB
En uønsket hånd på låret på julebordet er et klassisk eksempel på seksuell trakassering som Arbeidstilsynet trekker fram. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidstilsynet opplyser at lovendringen er gjeldende fra årsskiftet. Stortinget vedtok tidligere i år at lovteksten skulle presiseres for å gjøre det klart at loven også dekker seksuell trakassering.

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier loven om seksuell trakassering på jobb skal bli tydeligere. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier loven om seksuell trakassering på jobb skal bli tydeligere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Næringslivet er positive

Hun påpeker at seksuell trakassering allerede er dekket av lovbestemmelsen.

– Men en presisering vil kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim.

NHO-topp Kristin Krohn Devold sier en styrking av lovverket er en påminner til alle bedriftene om at de må ha etablerte rutiner. Virke er også positiv til lovendringen.

– Tydeliggjøring i loven bevisstgjør alle parter i arbeidslivet, slik at vi sammen jobber mot alle former for seksuell trakassering, sier Virke-direktør Bernt Apeland.

Ny advarsel

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Arbeidstilsynet trekker fram en seksuell kommentar, en hånd på låret eller et ufrivillig kyss som eksempler. De viser også til ufine vitser, et litt for langt blikk eller et nakenbilde.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at loven følges og at det ikke skal skje, sier Vollheim.

Kristin Krohn Devold, som er direktør i NHO Reiseliv, sier det er bra med en presisering i lovverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Kristin Krohn Devold, som er direktør i NHO Reiseliv, sier det er bra med en presisering i lovverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå som vi går inn i julebordssesongen, advares det igjen mot seksuell trakassering i overnattings- og serveringsbransjen. Det er satt i gang en kampanje – «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

– Vår næring har flere av risikofaktorene som er knyttet til seksuell trakassering og julebordsesongen er en særlig utsatt periode. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, sier Krohn Devold.

Nettside med tiltak

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet.

– Sette Strek-kampanjen er en viktig påminnelse om at jobben ikke er ferdig, og at alle parter i arbeidslivet må jobbe sammen for at folk ikke utsettes for trakassering på jobb, sier Apeland.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om ansvaret de har.

settestrek.no kan arbeidsgivere finne seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.