Sykehusstriden:

Lokallag melder seg ut av Arbeiderpartiet

Vestvågøy Arbeiderparti er ikke fornøyd med hvordan partiledelsen har håndtert sykehusstriden i Nord-Norge.

FORBANNA: Elisabeth Holand fra Vestvågøy Ap besøkte Helse- og omsorgsdepartementet for et møte mandag. Helseminister Ingvild Kjerkol var ikke med i møtet. Foto: Aage Aune / TV 2
FORBANNA: Elisabeth Holand fra Vestvågøy Ap besøkte Helse- og omsorgsdepartementet for et møte mandag. Helseminister Ingvild Kjerkol var ikke med i møtet. Foto: Aage Aune / TV 2

I et medlemsmøte lørdag besluttet lokallaget enstemmig å melder seg ut av Arbeiderpartiet sentralt, bekrefter Elisabeth Holand til TV 2.

– Vestvågøy Arbeiderparti mener måten ledelsen i partiet og helseministeren har håndtert sykehussaken på, er uakseptabelt og ikke tillitvekkende, heter det i et skriv fra partiet.

Tirsdag forrige uke la en arbeidsgruppe på oppdrag fra Helse Nord fram et forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

Blant annet anbefaler de å gjøre akuttsykehuset i Lofoten til et distriktsmedisinsk senter.

– Vestvågøy Arbeiderparti krever at Arbeiderpartiet og helseministeren, på lik linje med øvrige partier, må signalisere at akutt- og fødetilbudet ved Lofoten sykehus skal bestå som i dag, skriver lokallaget.

– Frustrert

Lokalpartiet skriver at de har fått mulighet til å møte helseminister Ingvild Kjerkol i et teamsmøte 11. desember.

– Vi ser ingen grunn til å vente til dette møtet. Dette ut fra at det har vært utallige muligheter for helseministeren og partilederen til både å komme til Lofoten og signalisere hva de står for.

Til TV 2 sier Holand at de hadde satt lørdag som frist for et møte med Kjerkol.

– Medlemmene er ikke fornøyd og de er frustrert. Nå er det på tide å sette ned foten, sier hun.

FOR SENT: Vestvågøy Ap har fått mulighet til et teamsmøte med helseminister Ingvild Kjerkol 11. desember. Det er for sent, mener de.. Foto: Simen Askjer  / TV 2
FOR SENT: Vestvågøy Ap har fått mulighet til et teamsmøte med helseminister Ingvild Kjerkol 11. desember. Det er for sent, mener de.. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi blir ikke møtt med dialog og ikke lyttet til. Det ble dessverre ikke tilstrekkelig nok til at det var mulig å fortsette i Arbeiderpartiet. Det må være mulig å besøke en så opprørt og vettskremt region som Lofoten.

– Dere har fått et møte 11. desember. Dere kunne ikke ventet til da?

– Et teamsmøte viser ikke realitetene her. Da får ikke helseministeren møtt fagfolkene på sykehuset og de som har krevende historier som bekrefter hvor viktig akuttberedskapen her er. Tilstedeværelse har stor betydning, sier Holand.

Dette er saken:

I hele Nord-Norge er det mange innbyggere som nå er bekymret for å miste akuttfunksjoner og fødetilbud.

Årsaken er at Helse Nord har fått ordre fra helse- og omsorgsministeren om å foreslå endringer i hva slags helsehjelp de ulike sykehusene i Nord-Norge skal tilby.

Målet er å møte den store bemanningskrisen i nord, og få ned bruken av innleie og overtid.

Fem arbeidsgrupper leverte forrige uke sine forslag til ledelsen i Helse Nord. Blant forslagene er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM).

Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring.

Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på helseminister Ingvild Kjerkols bord.

Kilde: Helse Nord

– Aldri sett for seg

Lokallagslederen sier at avgjørelsen ikke var enkel å ta.

– For mange så er det en avgjørelse de kanskje aldri hadde sett for seg at de skulle ta. Men vår lojalitet ligger i den tryggheten vi må ha på sykehuset, sier hun.

Hun sier at de nå vil fortsette som en uavhengig gruppe i kommunestyret i Vestvågøy.

– Men akkurat planen for hvordan det blir gjort har vi ikke lagt enda. Vårt verdigrunnlag er fortsatt det samme selv om vi ikke er medlem av Arbeiderpartiet, sier Holand.

Til TV 2 sier Ingvild Kjerkol at hun skal besøke alle de berørte regionene før regjeringen tar en beslutning.

– Vi har hatt møter med Vestvågøy to ganger denne uken, og vi kommer til å ha samme dialog med dem også i fortsettelsen. Det er ingen beslutning som er tatt, og vi ønsker å høre de endelige forslagene til Helse Nord når de kommer, og inviterer våre venner i Vestvågøy til å være med på den prosessen, sier hun.

– Det er også viktig å behandle alle kommunene i Nord-Norge likt. For alle kommuner i Nord-Norge har pasienter, og det påvirker alle kommuner, sier helseministeren.

IKKE AVGJORT: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng understreker at ingenting er besluttet i saken ennå. Foto: Frode Sunde / TV 2
IKKE AVGJORT: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng understreker at ingenting er besluttet i saken ennå. Foto: Frode Sunde / TV 2

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier til TV 2 at hun synes det er beklagelig at lokallaget melder seg ut.

– Min klare oppfordring er at de burde fortsette å være medlemmer, fordi det er som medlemmer de kan de være med å påvirke, sier hun.

Også hun understreker at ingenting er besluttet i saken ennå.

– Det er lagt opp til bred involvering. Så her har medlemmer alle muligheter til å påvirke prosessen og gjøre den best mulig, sier hun.