RØD MAKT: LOs leder Peggy Hessen Følsvik skal lede valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Her med LOs kontorbygg på Youngstorget i bakgrunnen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
RØD MAKT: LOs leder Peggy Hessen Følsvik skal lede valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Her med LOs kontorbygg på Youngstorget i bakgrunnen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

LO-sjefen åpen for Tajik-comeback – tar oppgjør med Giske

Ett år etter at hun presset Hadia Tajik til å gå av som nestleder og arbeidsminister skal LO-leder Peggy Følsvik lede Arbeiderpartiets valgkomité. Nå er tonen mer forsonende.

– Jeg har et helt normalt forhold til Hadia nå, sier LOs leder Peggy Følsvik.

Det er gått drøyt ti måneder siden Hadia Tajik gikk av som arbeidsminister i Støre-regjeringen og deretter som nestleder i Arbeiderpartiet. Det skjedde etter en rekke avsløringer og kritiske saker om hennes bolig- og skatteforhold.

Riktig å gå av

En av de hardeste kritikerne, og som la tungt press på Tajik i saken, var LOs leder Peggy Følsvik.

– For oss var det helt nødvendig at Hadia gikk av. Vi hadde så sterke reaksjoner fra våre medlemmer og tillitsvalgte, at for oss var det den eneste løsningen, sier Følsvik nå.

MEKTIG LISTE: Følsvik møter TV 2 til sitt første intervju etter at hun er utpekt som ny leder av Aps valgkomité. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
MEKTIG LISTE: Følsvik møter TV 2 til sitt første intervju etter at hun er utpekt som ny leder av Aps valgkomité. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I forrige uke ble Følsvik innstilt som leder av valgkomiteen, som skal foreslå ny ledelse og sentralstyre, som skal velges på Arbeiderpartiets landsmøte 4-6. mai i år.

Etter at Tajik i mars i fjor trakk seg fra partiledelsen, har ingen erstattet henne som nestleder. I høst har flere trukket frem kunnskapsminister Tonje Brenna som en kandidat til å tre inn i partiledelsen som nestleder.

Fortsatt krise

Det skjer mens partiet opplever sin verste oppslutningskrise på 20 år med et snitt på målingene for desember på 17,8 prosent.

– Det er selvfølgelig altfor dårlig. Og vi må bare jobbe for at folk skal få igjen troen på det prosjektet som vi startet ut med, sier Følsvik.

– Hvordan synes du dagens partiledelse løser oppgavene?

– Jeg synes dagens ledelse løser oppgaven sin på en bra måte, ja.

– Da trengs det ingen endring?

GRÅTT VÆR: Både Arbeiderpartiet og LOs leder må tåle mørke skyer på himmelen for tiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
GRÅTT VÆR: Både Arbeiderpartiet og LOs leder må tåle mørke skyer på himmelen for tiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir opp til landsmøtet å mene noe om, sier Følsvik.

Men hva skjer med Hadia Tajik?

Tajik-comeback: Ingen stengsler

Følsvik legger an en mer forsonende tone overfor den tidligere nestlederens muligheter for et comeback.

– Det er mange som mener at fordi du er leder av valgkomiteen, så er det vanskelig for Tajik å ha noen fremtid i Ap. Har du lukket noen dører for henne, gitt det som skjedde da hun gikk av?

COMEBACK? Hadia Tajik er i dag menig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, her med et glasert eple i hånden på julemarkedet i Spikersuppa i Oslo sentrum før jul, på TV 2s oppfordring. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
COMEBACK? Hadia Tajik er i dag menig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, her med et glasert eple i hånden på julemarkedet i Spikersuppa i Oslo sentrum før jul, på TV 2s oppfordring. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har ikke gjort meg noen tanker om hva den valgkomiteen skal jobbe med. Hvis jeg blir valgt som leder av valgkomiteen, så er det diskusjoner vi må ta i komiteen hvis de kommer på bordet. Det er en demokratisk prosess i hele partiet, som skal ende opp i en anbefaling fra oss. Det er ikke noe som jeg skal mene noe om før det arbeidet starter.

– Er det noen stengsler her?

– Jeg har ikke noen stengsler til noen som er medlem av partiet som kan eventuelt bli nominert og foreslått i valgkomiteen. Jeg skal lede et arbeid i en demokratisk organisasjon.

– Så alle muligheter er åpne?

– Ja.

– Det er ikke noen forutgående historie som binder opp noe her?

– Det kan jeg ikke se at det er, sier Følsvik.

Lenger vil hun ikke gå i å åpne døren for Tajiks vei tilbake til den øverste makten i partiet nå.

Taus Tajik

Hadia Tajik har ikke besvart TV 2s henvendelse om dette, men i desember uttalte hun seg slik om sin egen fremtid i partiet og mulighetene for et comeback i sentralstyret:

– Altså, jeg synes jo det er kjekt hvis folk tenker hyggelige ting om meg, og nå har jo fortiden vist at framtiden kan være vanskelig å spå, så framtiden får bare bringe den gjør, sa Tajik til TV 2.

LO-sjefen refser Giske

En annen tidligere Ap-nestleder som har fått mye oppmerksomhet i høst, er Trond Giske. Giske er for tiden leder av lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum, som har opplevd en stor medlemsvekst og på svært kort tid blitt Aps største lokallag.

Giske har flere ganger det siste året kritisert regjeringens politikk, særlig for håndteringen av strømkrisen.

Følsvik velger i dette intervjuet å ta et oppgjør med Giskes kritikk av regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre.

- Jeg tenker det er bra at lokallag vokser, at de er attraktive og får nye medlemmer. Men så ser jeg jo også at det skaper en viss utfordring når medlemmene ikke er bosatt der de er medlemmer da.

Medlemsveksten har gitt ham, Giske, en posisjon til å kritisere regjeringen - blant annet på strømstøtten. Hva synes du om måten han har kritisert Jonas Gahr Støre på?

– Jeg synes nok han kunne brukt energien sin på en annen måte enn akkurat det. Men det blir jo opp til Trond Giske. Han kan jo mene det han vil, og står fritt til å uttrykke det også. Men jeg tror ikke det er så konstruktivt i forhold til partiet og regjeringen. Men det er jo sikkert Trond også helt klar over.

– Du tror han gjør det bevisst?

FÅR KRITIKK: Lederen av lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum og tidligere nestleder i Ap, Trond Giske. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
FÅR KRITIKK: Lederen av lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum og tidligere nestleder i Ap, Trond Giske. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Ja, det regner jeg med. Jeg tror ikke han med sin lange politiske erfaring gjør noe ubevisst.

– Hva synes du om det?

– Nei, jeg skulle gjerne sett at han brukte den energien sin på en annen måte. Men han står jo fritt til det. Det er jo debatt som gjør at vi kommer videre i vanskelige spørsmål også. Så debatten må vi jo alltid ta, sier Følsvik.

Trond Giske har ikke besvart TV 2s henvendelser om kritikken fra Følsvik.