Bostedsløse i Bergen

– Liv og helse har stått i fare

SV-politiker Diane Alexandra Berbain mener TV 2-sak viser et «alvorlig svik». Nå iverksettes undersøkelse av ivaretakelsen av bostedsløse i Bergen.

VIL HA SVAR: SV-politiker Diane Alexandra Berbain krever svar på hvordan Bergen kommune har ivaretatt bostedsløse. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
VIL HA SVAR: SV-politiker Diane Alexandra Berbain krever svar på hvordan Bergen kommune har ivaretatt bostedsløse. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Det handler om grove forsømmelser mot de mest sårbare blant oss. Mennesker som skal bli ivaretatt med fellesskapets midler og etter loven, fastslår SV-politiker Diane Alexandra Berbain.

Hun viser til flere reportasjer den siste tiden der TV 2 har satt søkelys på Bergen kommune og ivaretakelsen av bostedsløse.

Dypt rystet

– Jeg er dypt rystet over det som har kommet fram. Vi er nødt til å få fram fakta og hvordan kommunen har håndtert oppfølging og bekymringsmeldinger knyttet til hospitser for rusavhengige, sier Henning Warloe (H) leder for kontrollutvalget i Bergen kommune.

VIL UNDERSØKE: Leder av kontrollutvalget i Bergen kommune, Henning Warloe (H), er rystet over det han har blitt gjort kjent med. Foto: TV 2
VIL UNDERSØKE: Leder av kontrollutvalget i Bergen kommune, Henning Warloe (H), er rystet over det han har blitt gjort kjent med. Foto: TV 2

Onsdag fortalte TV 2 om jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som mener kommunen bryter loven. Han beskriver tilbudets kvalitet som en grov pliktforsømmelse som er både «juridisk ulovlig og etisk grovt uforsvarlig».

– Sakens forhistorie med et brutalt dobbeltdrap og nye opplysninger om hvordan situasjonen har vært som TV 2 har publisert, gjør det nødvendig for oss å agere, sier Warloe.

– Vi har besluttet å se på denne saken og i første omgang vil vår revisor hente inn dokumenter, fakta og opplysninger fra ulike kilder i kommunen, sier Warloe til TV 2.

Et enstemmig kontrollutvalg stiller seg bak beslutningen.

Skal undersøke

– Det kommer fram sjokkerende beretninger som viser seg til å ikke ha vært fulgt opp. Her fremkommer det alvorlig svik og brudd på regelverket, som har pågått altfor lenge til tross for varsler, sier SV-politiker Diane Alexandra Berbain.

Hun mener det er på høy tid at en nå sjekker forholdene knyttet til all kritikken som er reist.

VIL VITE MER: Diane Alexandra Berbain, er nestleder i Utvalg for helse og sosial (SV). Hun vil vite hvordan avvik, bekymringsmeldinger og annet er håndtert. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
VIL VITE MER: Diane Alexandra Berbain, er nestleder i Utvalg for helse og sosial (SV). Hun vil vite hvordan avvik, bekymringsmeldinger og annet er håndtert. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Peker på byråden

Berbain mener det i mange år har vært taust rundt forholdene for bostedsløse. Ingen har sørget for å få oversikt over hvor ille det egentlig er.

– Dessverre gir ikke de årlige statusrapportene om tjenestene et godt bilde av tilstanden til botiltakene til bystyret. Her er vi avhengige at noen vil snakke direkte med oss eller går i media.

– Hvem bør stilles til ansvar?

– Her er det byråden som har det øverste ansvar, presiserer Berbain.

De siste årene har kommunen skiftet ut en rekke ansvarlige byråder og kommunaldirektører. Berbain mener det kan ha bidratt til svikten.

SATSER: Line Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester (Ap), men har kun fungert siden november i fjor og kan naturlig nok ikke lastes for forhold tilbake i tid. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
SATSER: Line Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester (Ap), men har kun fungert siden november i fjor og kan naturlig nok ikke lastes for forhold tilbake i tid. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Mørk fortid

– Kontrollutvalget har en svært viktig kontrollfunksjon og jeg ønsker denne gjennomgangen velkommen, presiserer sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen til TV 2.

Sosialbyråd Berggreen Jacobsen opplyser følgende i e-post til TV 2:

«Norsk rusomsorg har hatt en mørk fortid, der rusavhengige ikke har fått god nok oppfølging. I Bergen har det skjedd en enorm utvikling på rusfeltet de siste ti årene, sterkt drevet av et politisk ønske om en mer human rusomsorg. Vi har bygget opp helsetilbud, arbeidstiltak og sosiale lavterskeltiltak for brukerne. Før var det over 10 hospitser i Bergen, nå har vi snart avviklet alle sammen.»

«Møllendalsveien var et av hospitsene vi har fått avviklet. Nettopp fordi vi ønsker bedre botilbud for byens innbyggere som sliter med rusavhengighet. Det er både vedtatt og satt av midler til nye og bedre boliger til rusavhengige i Bergen. Disse har det dessverre tatt tid å få realisert, men vi er på riktig vei. En viktig del av en human rusomsorg er nettopp en trygg og god bolig.»

Menneskerettigheter

Neste uke fremmer SV et representantforslag som tar for seg Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin rapport «Rus og mennesker» fra 2022.

MENNESKERETTIGHETER: – Vi vil at NIMs anbefalinger følges opp, med vekt på nettopp bo- og oppfølgingstjenesten, sier Diane Alexandra Berbain (SV). Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
MENNESKERETTIGHETER: – Vi vil at NIMs anbefalinger følges opp, med vekt på nettopp bo- og oppfølgingstjenesten, sier Diane Alexandra Berbain (SV). Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Det fremkommer klart og tydelig at det drift og tilsyn har sviktet, at liv og helse har stått i fare, noe som toppet seg med dobbeltdrapet. Naboer, beboere, ansatte og andre har over lengre tid vært kjent og varslet om den kritikkverdige situasjonen til kommunen, med likevel manglende oppfølging. Det må vi få full klarhet i.

Henning Warloe opplyser at kontrollutvalget tar stilling til videre undersøkelser på første møte etter sommeren.