Liten vekst i folketallet i Nord-Norge på 50 år

Folketallet i Nord-Norge har økt med 6,4 prosent de siste 50 årene. I samme periode har folketallet i hele Norge vokst med 35 prosent.

I 1961 bodde det 437.400 personer i de tre nordligste fylkene. Ved nyttår vil folketallet i Nordland, Troms og Finnmark være 465.400, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for at samtlige regjeringer etter krigen har prioritert distriktspolitikk og bevaring av bosetningsmønsteret, tiltar sentraliseringen.

Nordlendinger, forstått som en innbygger i Nord-Norge, utgjorde 12,2 prosent av befolkningen i 1961. Nesten 50 år senere er andelen nordlendinger nede i 9,6 prosent.

At byen har fått flere nye innbyggere enn den samlede veksten i Nord-Norge, skyldes fraflytting fra bygder og småkommuner.

I Nordland er folkemengden gått ned med omkring 1.000 personer de siste 50 årene, i Finnmark har folketallet økt med vel 600 personer.

Om folketilveksten fortsetter i samme tempo som i år, vel 1 prosent, vil folketallet i Norge passere 5 millioner i løpet av 2012.

Det meste av folketilveksten de siste årene skyldes innvandring. Rundt 36 prosent av veksten i 2009 kommer på grunn av fødselsoverskudd, mens 64 prosent kommer fra innflyttingsoverskudd fra utlandet.

Til sammenligning utgjorde fødselsoverskuddet på midten av 1990-tallet rundt 70 prosent.

Folketallet vokser mest i sentrale strøk. Oslo og Akershus har fått vel 400.000 flere innbyggere de siste 50 årene – fra 710.000 personer i 1961 til 1.122.400 i dag.

Nå bor nesten én av fire innbyggere i landet i Oslo og Akershus. I 1961 gjaldt dette én av fem. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2