Lite glad for renteoppgang

Eksportindustrien er lite tilfreds med at renten nå settes opp. For skipsverftet STX Langsten betyr det redusert konkurransekraft i en vanskelig periode for bransjen.

- En renteoppgang og ytterligere styrking av kronekursen har vi ikke behov for akkurat nå. Det vil gjøre det vanskeligere for oss å selge skip til utenlandske redere, sier administrerende direktør Steinar Nerbøvik ved Skipsverftet STX Langsten i Tomrefjord i Romsdal til NTB.

Han sier at verftene ikke ber om almisser fra staten, men forutsetter at staten sørger for langsiktige og stabile rammevilkår. Han minner om at det ikke lenger er bare i Europa verftene kan bygge avanserte spesialskip og offshorefartøyer.

Klubblederen ved verftet, Hermann Frostad, sier at renten har vært unormalt lav lenge og at en renteoppgang før eller senere måtte komme.

- Det gjenstår å se om kronekursen følger etter. Styrket kronekurs vil være en brems for eksporten, sier Frostad.

Vel 600 arbeider nå ved STX Langsten. Fortsatt jobbes det med å fullføre kontrakter som kom inn i toppårene 2006 og 2007. Det siste året har ordretørken rammet både norsk og internasjonal skipsbyggingsindustri. Mange nærmer seg tomme ordrebøker. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2