Lippestad vil bruke aktors innvendinger mot sakkyndigrapporten

Forsvarer Geir Lippestad hentet fram aktoratets kritikk mot den første sakkyndigrapporten i sin prosedyre i terrorrettssaken.

Lippestad vil legge vekt på de ulike forutsetninger som de to sakkyndigeteamene har lagt til grunn.

Psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde som utgangspunkt at tiltaltes handlinger var styrt av vrangforestillinger og voldsforherligelse, og så hans politikk bare som staffasje. Kollegene Agnar Aspaas og Terje Tørrissen så handlingene hans i en kulturell, høyreekstrem kontekst.

– Er retten enig i at forutsetningene i rapport to er mest korrekte, da er det riktig å se bort fra rapport nummer én, sa Lippestad.

Forsvareren pekte på at aktoratet hadde flere bemerkninger til den første psykiatrirapporten i sin prosedyre. Statsadvokat Holden pekte på flere mangler og svakheter i diskusjonen av kriteriene for diagnosen paranoid schizofreni.

– Jeg noterte meg at statsadvokaten mente at et par av vilkårene ikke var oppfylt, som persepsjon – altså at man vet hva andre tenker, neologismer – som er konstruksjon av nyord, og uklar identitetsforståelse, sa Lippestad. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2