lilleh-overgrep-dom - Mann dømt til forvaring for overgrep mot nieser

En mann i slutten av 40-årene er i lagmannsretten dømt til fire års forvaring for overgrep mot sine tre nieser. Straffen er mildere enn den tingretten kom fram til.

Mannen ble i Nord-Gudbrandsdal tingrett dømt til fem års forvaring med en minstetid på tre år og fire måneder, men Eidsivating lagmannsrett senket straffen til fire års forvaring, med en minstetid på to år og åtte måneders fengsel. Årsaken til at straffen ble kortet ned, er at statsadvokaten trakk tiltalepunktet om at mannen gjennom sin stilling, misbrukte niesene, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Overgrepene skjedde ifølge dommen over en treårsperiode fra 2006. Ett av overgrepene gjelder forsøk på voldtekt mot ei jente under 16 år.

Den dømte betegnes som lettere utviklingshemmet, noe som ifølge avisa var formildende for straffutmålingen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2