Lettere å nekte oppføring på valglister

Det skal bli lettere for dem som er ført opp på en valgliste mot sin vilje å slippe å stå der.

Regjeringen la fredag fram forslag til en del endringer i valgloven. Ett av forslagene går ut på at personer som er satt opp på en valgliste og ikke ønsker å stå der, kan slippe.

I dag har personer som blir ført opp på en valgliste, plikt til å stå der. Reglene for fritak er strenge. Dette har ført til at flere har måttet melde seg inn i et annet politisk parti enn der de er ført opp for å slippe vekk fra listen. Nå vil regjeringen ha en generell fritaksregel.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier at dagens regler blant annet er brukt til å nominere kjente personer mot dere vilje for å få oppmerksomhet om valglister.

– Det at noen skal tvinges til å stå på en valgliste de ikke sympatiserer med, vil for mange oppleves som utrivelig og være i strid med den enkeltes rettsoppfatning, sier Navarsete.

Regjeringen forslår også to andre endringer i valgloven. Den ene går ut på at valgurner skal forsegles i valglokalet, den andre at de som står på listene ikke kan ha oppgaver i valglokalet.

Disse to endringsforslagene ble fremmet av observatører fra OSSE (Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa) etter at de hadde fulgt stortingsvalget i 2009. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2