Lekfolket stiller 260 kandidater ved kirkevalget

Lekfolket i Den norske kirke stiller til sammen 260 kandidater til landets elleve bispedømmeråd ved kirkevalget 13. og 14. september.

I hvert bispedømme skal det velges sju leke kirkemedlemmer. I Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer skal det senere, ved indirekte valg, i tillegg velges én samisk representant til hvert bispedømmeråd, og i Oslo bispedømmeråd én representant for døvemenighetene.

Til hvert bispedømmeråd skal det også velges én representant for de kirkelig ansatte og én representant for prestene i bispedømmet. Biskopene er medlemmer av bispedømmerådet i kraft av sin stilling. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2